Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Utbildning i svenska för akademiker stöttar sjukvården

På Kompetenscenter i Köping vågar man gå mot strömmen. Här finns en av landets få nationella utbildningar inom svenska för akademiker med inriktning på medicin, SFA-medicin. Tack vare utbildningen kan läkare och sjuksköterskor från andra länder snabbare komma in i den svenska vården.

Lärartemet SFA- medicin utanför entren till utbildningslokalerna som är belagda på Köpings lasarett.

Sjukvården är ständigt på jakt efter mer kompetens och det har nog aldrig varit tydligare än det är nu. Samtidigt som man inom svensk hälso- och sjukvård har en stor utmaning att rekrytera rätt kompetens och speciellt i den omfattning som krävs, så finns det en stor resurs bland nyanlända som tidigare arbetat inom vården i sina hemländer. I Köping vill man ta vara på den fantastiska resursen och tillgängliggöra den till förmån för vården över hela Sverige.

För akademiker inom medicin

SFA-medicin är en utbildning som är speciellt framtagen för akademiker med en medicinsk utbildning från länder utanför Europa och som är i legitimationsprocessen för att få en svensk legitimation. Utöver läkare och sjuksköterskor kan även tandläkare, sjukgymnaster och apotekare läsa SFA-medicin.
Utbildningen ges på sjukhuset i Köping och anordnas av Kompetenscenter som är den kommunala vuxenutbildningen i Köpings kommun. Efter utbildningen ska deltagarna klara Socialstyrelsens kunskapstest för att verifiera att yrkeskunskaperna är tillräckliga för vad som krävs för att få en svensk legitimation.
– Vi ser till att kursdeltagarna får den språkutbildning de behöver med rätt koppling till yrket. Vi ser även till att de får praktikplatser och får lära sig språket i vårdmiljöerna. I den här typen av utbildning är det väldigt viktigt att det finns en stark verklighetsförankring – vi vill ju att de studerande ska lära sig svenska så snabbt som möjligt för att kunna jobba inom vården så snabbt som möjligt, förklarar Anna-Klara Sjölund, rektor på Kompetenscenter i Köpings kommun.

Utbildar även för industrin

Kompetenscenter ansvarar även för Sfi, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan i Köpings kommun.
– Yrkeshögskolan är en studieform som ger arbetsgivarna en unik möjlighet att få vara med och forma utbildningens innehåll för att påverka framtida rekryteringsunderlag. De arbetsgivare som väljer att engagera sig i yrkeshögskoleutbildningar får ett försprång då morgondagens kompetens kan formas efter egna behov, speciellt inom spjutspetsområden, säger Anna-Klara Sjölund.
Vid Kompetenscentrum i Köpings kommun finns i dagsläget en yrkeshögskoleutbildning för produktionstekniker. Utbildningen är framtagen tillsammans med regionens industriföretag då det finns ett behov av produktionstekniker samt för personer med liknande kompetenser.
Utbildningen riktar sig till teknikintresserade som vill arbeta med förbättringsarbete för produktionseffektivisering, ha kunskaper om kvalitetsteknik och arbetsmiljö, kunna ta fram underlag i 3D-miljö, arbeta med programvaror relevanta för industrin och ha förståelse för digitaliseringens möjligheter inom industrin.

Car-o-liner
BFL