Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Northvolts ambition: att bli Europas ledande tillverkare av litiumjonbatterier

Sveriges och kanske även världens största start-up med tusentals medarbetare är ett företag med en mycket spännande vision: att kunna tillverka mer miljövänliga och kostnadseffektiva batterier. Och utgångspunkten är norra Sverige och då närmare bestämt Skellefteå.

Northvolt bygger Europas största batterifabrik i Skellefteå. Detta är samtidigt en av Sveriges största industrisatsningar genom tiderna, och en av de största arbetsmarknadsinsatserna som kan generera över 3000 jobb enbart i fabriken. Ännu mer blir det om man räknar alla arbetstillfällen som tillkommer hos underleverantörer och serviceverksamheter i regionen – det rör sig om siffror om det dubbla eller till och med tredubbla mot själva fabrikens.
Batterifabrikens uppbyggnad är utan tvekan början på en utveckling som kommer att förvandla den norrländska glesbygden för all framtid. En etablering av den här storleken är en riktigt bra push för att trygga ett långsiktigt hållbart samhällskontrakt med ökade skatteintäkter. Något som är mycket välkommet i en glesbygdskommun som Skellefteå.

Allt för ett hållbart samhälle

Produktionsstart i fabriken sker under slutet av 2021 och den kommer därefter att byggas ut stegvis under kommande år. Leveranserna går primärt till transport- och energisektorn, samt industriella och portabla applikationer. Med mer miljövänliga och kostnadseffektiva batterier kommer utvecklingen inom dessa segment att gå från fossildrivet mot mer förnybart, vilket ligger helt i linje med de globala miljömålen inom Agenda 2030.
– För att minska fossilberoendet behöver vi kunna lagra energin från förnybara källor och använda energin när den behövs samt kunna applicera den inom helt nya områden. För att kunna göra detta krävs kraftfulla batterier. Det är själva visionen bakom Northvolt; att möjliggöra omställningen mot det hållbara samhället, förklarar Katarina Borstedt, tillväxtchef på Northvolt.
Kraftfulla litiumjonbatterier till rätt kostnad och som producerats på ett grönt och hållbart sätt blir en viktig möjliggörare inte bara för Sveriges utan för hela Europas omställning.

För alla som vill skriva industrihistoria

Eftersom man ska tillverka hållbara produkter så ser Northvolt även till helheten med en tydlig roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle. I det ryms bland annat visionen om att bidra till en hållbar lösning för regionen när det gäller arbetskraft. Northvolt har ett mycket stort intresse av att tillsammans med andra lokala och regionala företag locka fler invånare till den norra regionen, omfattande södra Norrbotten samt stora delar av Västerbotten.
– Det är en stor utmaning för Skellefteå och regionen att växa så snabbt som förväntas, men vi arbetar för att hela regionen ska må bra av den här etableringen och marknadsför aktivt regionens attraktivitet. Vi vänder oss både till hemvändare och helt nya invånare; helt enkelt till personer som är intresserade av att vara med och etablera en ny svensk basindustri och därmed skriva industrihistoria, säger Katarina Borstedt, som under 2019 sett till att inleda samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen, etablerat kontakt med lärosäten i storstadsregionerna och rest land och rike runt för att sälja in den norra regionen.

Framtidssatsningar och våren 2021

Marknadsföringsarbetet för regionen har fortsatt under hela 2020 och är lika aktuellt för 2021. Det viktigaste arbetet under våren 2021 handlar om att fortsätta bygga varumärket Northvolt i Sverige och Europa, bland annat genom ökad synlighet via digitala kanaler, workshops och event samt via samverkan med kunder, leverantörer och inte minst samhället i stort.
Under kommande femårsperiod räknar man på Northvolt med att ha anställt ungefär 3000 personer i fabriken i Skellefteå. Forskningsanläggningen i Västerås sysselsätter redan idag närmare 400 personer. Över 70 olika nationaliteter finns representerade i Northvolts verksamhet i Sverige, och det kommer sannolikt att bli fler under kommande år när rekryteringsresan fortsätter.