Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Stundande etableringar ska ta Trelleborg in i framtiden

Trelleborgs tillväxt är omfattande och sker snabbare än någonsin. Det talas mycket om satsningar som Kuststad 2025 och Västra sjöstaden, som då även omfattar hamnens förflyttning och tillgängliggörande av attraktiva områden för utveckling av havsnära boende. Detta är ett axplock av vad som pågår, men det är mycket mer på gång i Sveriges sydligaste kommun.

Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg. Foto: Niclas Ingvarsson

Det pågår just nu flera stora samhällsutvecklingsprojekt som kommer att prägla Trelleborg under lång tid framöver. Redan under 2021 kommer man att kunna se resultat av de långsiktiga investeringar som görs.

Utvecklar både stad och land

Utöver stundande projekt i centrala Trelleborg, såsom Kuststad 2025 och utvecklingen av Västra sjöstaden, Business Center Trelleborg och en ny ringled som leder hamntrafiken utanför stadskärnan, pågår även ett antal projekt i flera av kommunens mindre orter.
– Inom kommunen har vi pekat ut sju utvecklingsorter som vi kommer att satsa mycket på när det gäller bostadsbyggnation och annan utveckling. Vi vill stötta utvecklingen av en levande landsbygd och bidra till att det skapas en attraktiv bostadsmarknad även utanför centrala Trelleborg, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg.
Beddingestrand är en av utvecklingsorterna. Här finns sedan tidigare många sommarboenden men kommunen utökar nu möjligheterna för fler att bosätta sig här året om, bland annat genom att förbättra infrastrukturen. Det kommer även att byggas hyresrätter på orten.
En annan stor satsning sker parallellt i Anderslöv, där det blir fokus på en förbättrad och mer tillgänglig kommunal service med nybyggnation av familjecentral, bibliotek och vårdcentral bland annat.

Etableringar som tar Trelleborg in i framtiden

Det är ingen tillfällighet att det händer så mycket i Trelleborg just nu. Kommunen har ett fantastiskt gynnsamt läge som Sveriges sydligaste kommun och utgör därmed även en naturlig port mot kontinenten. Det är en given konkurrensfaktor för logistikintensiva verksamheter, men lockar i princip alla typer av företag som vill synas och som värdesätter bra infrastruktur.
Även offentlig verksamhet trivs i Trelleborg. Under 2020 beslutades det att Trelleborg ska bli hemvist för Sveriges näst största fängelse med ungefär 400 nya arbetstillfällen. Det nya fängelset byggs på ett område om ungefär 30 hektar, strax utanför Trelleborg centrum. Ytterligare 100 hektar kommunal mark finns tillgänglig för byggnation av nya näringsfastigheter.
– Det pågår planering för ännu mer utveckling på flera ställen i kommunen och markreservationer är gjorda. Det är för tidigt att gå ut med vilka typer av verksamheter det blir, men det kommer att bli etableringar som tar Trelleborg in i framtiden, säger Mikael Rubin.

MotorHalland
Clarion Magasinet
Arcqs
Plantskola