Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Succé för ny industriutbildning när Trelleborg kraftsamlade

När Industritekniska programmet på Söderslättskolan i Trelleborg lades i malpåse bestämde sig skola, kommun och åtta industriföretag för att göra något åt saken, tillsammans. På rekordtid skapades en helt ny yrkesutbildning för vuxna.

Lars-Olof Månsson, Sandvik.

Vi var åtta företag i Trelleborg och Svedala som var med och startade upp Industriakademi Syd (IAS). Vi behövde säkra behovet av kompetens. Vi satsade på en yrkvuxutbildning där kravet var att den sökande var minst 20 år och hade en gymnasieexamen sedan tidigare. När vi väl agerade tillsammans med skolan och kommunen gick det väldigt fort, säger Lars-Olof Månsson som är produktionschef på Sandvik i Svedala, men också är ordförande för Teknikcollege Skåne.

Lärarteamet på Teknikcollege IN Trelleborg ansvarar för utbildningsupplägget och företagen hjälper till med marknadsföring, urvalsprocess, studiebesök och lärlingsplatser. En tredjedel av de 40 utbildningsveckorna är på skolan, resten ute på arbetsplatserna. Eleverna väljer en av inriktningarna Drift och underhåll, CNC-operatör eller Svets. I utbildningen ingår också truckkörkort och utbildning inom travers, heta arbete och lift och fallskydd:

Det är viktigt att branschen visar att de behöver folk, och att de engagerar sig i sin egen kompetensförsörjning. Det här är ett lyckat utbildningskoncept där alla inblandade är nöjda, säger Pernilla Bergkvist som är samordnare på Teknikcollege IN i Trelleborg.

Du hittar mer information om utbildningarna på Industriakademin Syds hemsida.
https://www.industriakademinsyd.se/