Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Följ med oss på utvecklingsresan!

Trelleborg sjuder av entreprenörskap. Här finns framtidstro, hållbar tillväxt och en befolkning som växer starkt sedan 30 år. Här hittar du den mindre stadens fördelar mitt i en internationell storstadsregion. En attraktiv plats att leva, verka och bo på.

Fredrik Geijer, kommundirektör. Foto: Niclas Ingvarsson

Storleken och läget ger dynamik och utvecklingsmöjligheter. Samarbetet med näringslivet är väl etablerat genom nätverk och gemensamma framtidsvisioner. Trelleborg har ett diversifierat näringsliv som spänner över traditionella näringar som industri, handel och logistik till innovationstunga och kunskapsintensiva sektorer. Vi håller en ledande position i utvecklandet av grön energi, och med vårt attraktiva läge – här är verkligen nära till allt – växer Sveriges sydligaste kommun också som destinations- och upplevelseort.

Trelleborg har en stolt tradition som industristad. Världskoncernen Trelleborg AB är närvarande på alla kontinenter, och under glansdagarna på hemmaplan hade gummifabriken flera tusen anställda i staden. Idag är behovet av arbetskraft och fastigheter mindre, något som gjort det möjligt för kommunen att köpa en stor del av koncernens fastighetsbestånd för att långsiktigt fortsätta utveckla Trelleborg som bostadsort och regional kärna. Det enskilt största fastighetsförvärvet i kommunens historia!

Runt hörnet finns storstäderna Malmö, Lund och Köpenhamn, och fina förbindelser med järnväg, bilväg, flyg och sjöfart – och vi fortsätter utveckla infrastrukturen. En nyttoanalys som gjorts av Internationella handelshögskolan i Jönköping visar att satsningen på infrastruktur skapar fastighetsvärden på 4-6 miljarder kronor. Vi flyttar ut genomfarts- och hamntrafiken från staden till en ny ringväg och skapar attraktiva stadsdelar i havsnära läge, uppåt 7 000 nya bostäder i anslutning till kollektivtrafik och stadskärna. År 2040 kommer vi att vara drygt 55 000 trelleborgare.

Trelleborg är en del av en expansiv region med över fyra miljoner invånare och ett näringsliv som länkar samman fyra länder. Hamnstaden Trelleborg är en historiskt viktig port till Europa med intensiv sjöfart ända sedan Hansans dagar. Idag har vi Skandinaviens största ro-ro-hamn. Kopplingen till havet är en grundbult i utvecklingen av attraktiva boendemiljöer längs vår 3,5 mil långa vackra kust. Här finns hav, levande landsbygd och fantastiska natur- och kulturupplevelser.

Trelleborg är livskvalitet. Välkommen att vara med oss på resan från hamnstad till kuststad!

Fredrik Geijer
Kommundirektör