Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Sfi med branschinriktning vidareutvecklas i Trelleborg

Trelleborgs kommun har samlat allt som rör kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, försörjningsstöd samt näringslivsfrågor under en gemensam organisation. Syftet är att minska arbetslösheten, öka utbildningsnivån och möta näringslivets behov av kompetens.

Yrkesspråket är integrerat i SFI-undervisningen från första dagen och följer den studerande som en röd tråd genom utbildningen. Foto: Niclas Ingvarsson

Alla kommuner arbetar med samhällsnära insatser såsom vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, försörjningsstöd och näringslivsfrågor, men i Trelleborg görs det på ett lite annorlunda sätt för att verkligen kraftsamla verksamheten och öka samverkansmöjligheterna mellan olika områden. Det finns många exempel som visar hur det genomförs i praktiken, och ett är den branschinriktade Sfi-utbildningen som finns i Trelleborg.
– Satsningen på branschinriktad Sfi handlar om att rusta fler för arbetslivet och göra det på kortare tid. Det handlar även om att tillgängliggöra kompetens för arbetsgivare lokalt och regionalt, säger Zara Göransson Tosic, förvaltningschef på Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun.

Bygger på kommunens kompetensförsörjningsperspektiv

Kommunen och Arbetsmarknadsförvaltningen har ett tydligt kompetensförsörjningsperspektiv där studerande på vuxenutbildningen, där Sfi ingår, utgör en resurs för näringslivet. Med rätt förutsättningar, förberedelser och utbildning kan de bli anställningsbara relativt snabbt, menar Zara Göransson Tosic.
Anna Bohman, rektor på Sfi och Vuxenutbildningen i Trelleborg, förklarar att det inom den kommunala vuxenutbildningen och sfi idag finns tre branschinriktade spår för deltagarna att välja mellan. Det är uteslutande branscher där det finns goda valmöjligheter, där det till och med finns bristyrken och där de sökande kommer att ha bäst möjligheter att få anställning efter sina studier.
– Till en början arbetar vi med tre spår inom den branschinriktade sfi-utbildningen. Det första är skola, vård och omsorg, där det råder en ständig brist på arbetskraft och där anställningsmöjligheterna sträcker sig långt utanför Trelleborg och omfattar hela regionen. Det andra spåret är baserat på vårt lokala näringsliv och omfattar industri, lager och logistik. Här har vi bland annat teknikcollege, ett bra industriprogram, starka industriföretag och dessutom stora satsningar inom logistikområdet från kommunens sida, berättar Anna Bohman.
– Det tredje spåret är livsmedel, restaurang och service, fortsätter hon. Här finns en stor mängd ingångsjobb, inte minst inom restaurang och service. Livsmedelsbranschen är en bransch som Region Skåne pekat ut som prioriterad för hela regionen, och omfattar då allt från produktion till förädling och tillagning av livsmedel. Trelleborg har en stor andel produktiv jordbruksmark, så det borde finnas goda möjligheter att vidareutveckla den branschen med tillgång till rätt kompetens.

Branschinriktningen ska vidareutvecklas

Sfi är en grundläggande utbildning i det svenska språket, som tack vare de olika branschspåren skräddarsys helt efter deltagarens möjligheter och behov. Målet är att göra vägen till arbetsmarknaden kortare. Alla kommuner jobbar inte på samma sätt, men i Trelleborg har man valt att fokusera på utökad samverkan mellan vuxenutbildningen och näringslivet.
– Vi kommer att vidareutveckla vår Sfi och det är möjligt att fler branscher kan läggas till framöver. Vi börjar med de tre vi redan har etablerat, vidareutvecklar dem och utökar samarbetet med arbetsgivare inom de tre områdena. Det är ett ganska nyetablerat arbetssätt och vi kommer att utvärdera det efter hands, avslutar Zara Göransson Tosic med.

Clarion Magasinet
BFL
Plantskola