Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Teknikcollege samverkar med företag i viktig kompetensförsörjningsinsats

Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har under 2020 inlett en större satsning på kompetensförsörjning och matchning. Bland annat genom ytterligare utökade samarbeten mellan näringsliv och utbildningsanordnare inom Teknikcollege och Industriakademin Syd.

Det är en framgångsfaktor att utveckla utbildningar tillsammans med företagen. Foto: Niclas Ingvarsson

Teknikcollege är en viktig samverkansplattform för framtidens industri. Inom Teknikcollege, som omfattar både gymnasiala utbildningar och vuxenutbildningar med teknisk och industriell inriktning, utbildas framtidens arbetskraft inom bland annat CNC, materialbearbetning, svetsning och underhållsteknik.
Den moderna industrin efterfrågar högteknologisk kompetens, och erbjuder ofta mycket avancerade och inspirerande jobb. Programmering är idag ett vanligt inslag inom industriell produktion, som exempel. När den efterfrågade kompetensnivån höjs måste även utbildningsinstanserna hänga med och matcha utbudet efter rådande efterfrågan. Det görs därför en stor satsning på området inom Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun.

Företag är positiva till samverkan

Industriakademin Syd omfattar ett antal industri- och verkstadsföretag i Trelleborg med omnejd, och kommunen medverkar genom Teknikcollege. Med gemensamma krafter vill man inom Industriakademin säkerställa kompetensförsörjningen inom industribranschen.
Tre-Mek i Trelleborg AB är ett av verkstadsföretagen som valt att samarbeta inom Industriakademin. Företagets vd Anders Rundqvist, som tog över verksamheten för snart 12 år sedan efter sin far, berättar att man på Tre-Mek alltid har haft ett bra och nära samarbete med skolan i Trelleborg.
– Innan Teknikcollege fanns det andra insatser inom den kommunala gymnasie- och vuxenutbildningen som vi tog del av och som har hjälpt oss att bygga upp en bra kompetens genom åren. Vi har mycket goda erfarenheter av den här typen av samarbeten och det är därför vi nu är med i Industriakademin, berättar Anders.
Genom Industriakademin har Tre-Mek redan fått ett antal praktikanter och förhoppningen är att kunna anställa någon eller ett par av dem. Det har man gjort tidigare genom liknande satsningar som genomförts i kommunal regi med nära anknytning till lokala företag och med förståelse för företagens rekryteringsbehov.
– Efter en omvärldsanalys ser vi att vi liksom våra branschkollegor kommer att få svårt att rekrytera rätt kompetens inom några år. Inom en del spetsområden är det redan väldigt svårt att få tag på utbildad arbetskraft, så vi förlitar oss mycket på egen upplärning inom de områdena. Genom samarbetet med kommunen inom Teknikcollege och Industriakademin Syd hoppas vi kunna knyta de kontakter vi behöver för att klara vår långsiktiga kompetensförsörjning, säger Anders Rundqvist.

Industriakademin ska vidareutvecklas

Camilla Kronholm, rektor för Yrkesvux och Yrkeshögskolan i Trelleborg, förklarar att det finns tre utbildningar inom Industriakademin idag.
– Våra nuvarande utbildningar svarar på det rådande behovet hos arbetsgivare, men vi ser ständigt över framtida behov och behöver göra det i tät dialog med lokala och regionala företag. I dagsläget kan elever på vuxenutbildningen välja att läsa till CNC-operatör, svetsare eller underhållstekniker inom ramarna för samarbetet i Industriakademin. Det är troligt att det kommer att bli fler utbildningsmöjligheter framöver, förhoppningsvis även inom Yrkeshögskolan, säger Camilla Kronholm.

Ambra
Bege