Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Det goda näringslivsklimatet kan utvecklas ännu mer

I Trelleborg vågar man tänka nytt för att möta framtiden och för att skapa bättre samverkansmöjligheter mellan olika verksamheter. Genom att bygga en lite annorlunda organisation, där kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, försörjningsstöd samt näringslivsfrågor samordnas under Arbetsmarknadsförvaltningen, understryker kommunen sin ambition om att vara nytänkande.

Kommunens näringslivsutvecklare besöker regelbundet stadens företagare för att skapa ett bättre lokalt företagsklimat. Foto: Niclas Ingvarsson

Samorganiseringen ska som exempel ge en bättre matchning mellan arbetsgivare och tillgänglig arbetskraft. Det ger ett kompetensförsörjningsperspektiv som i sig är en framgångsfaktor för Trelleborgs kommun och även för de företag som finns på orten.
– Eftersom den kommunala vuxenutbildningen och näringslivsavdelningen verkar under samma paroll finns det mycket goda förutsättningar för att matcha utbildningsinnehåll efter vad arbetsgivare verkligen efterfrågar, säger Zara Göransson Tosic, förvaltningschef på Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun.

Det goda näringslivsklimatet

Kompetensförsörjningsarbetet är en av två huvudsakliga uppgifter som Trelleborgs näringslivsavdelning arbetar med. Det finns ett antal rekryterare på avdelningen som fokuserar helt på att matcha befintlig kompetens med arbetsgivares behov. Rekryteringsunderlaget omfattar utöver arbetssökande även deltagare i vuxenutbildningen i Trelleborgs kommun.
Den andra uppgiften handlar om att vidareutveckla och stärka det goda näringslivsklimatet lokalt genom att erbjuda en bra företagsservice. Företagsservice omfattar alla typer av frågor som rör samverkan mellan kommun och näringsliv. Det anordnas företagsfrukostar, event och seminarier. Kommunen skickar ut nyhetsbrev och uppmärksammar lokala företag på olika sätt. Det är saker som alla kommuner arbetar med.
– I Trelleborg vill vi göra lite mer för företagen och fokusera ännu mer på samverkan. Därför anordnar vi bland annat löpande branschträffar där vi går igenom nuvarande utmaningar och förutsättningar för företagen. Vi vill även erbjuda en enklare väg in till kommunens olika avdelningar och arbetar mycket med att lotsa företagen rätt och att göra det snabbt, berättar avdelningschef Zouhair Arabi Eter på näringslivsavdelningen.

Exempel på insats: idéinkubatorn

För att stärka näringslivsklimatet ytterligare söker kommunen utveckla dialogen med företag och potentiella entreprenörer. Näringslivsklimatet i Trelleborg anses vara mycket bra om man ser till olika undersökningar som till exempel NKI som utförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt lokala utvärderingar, men bra kan alltid bli bättre.
– Ett exempel på hur vi jobbar för att stärka näringslivet just nu är vår nystartade idéinkubator. Vi tror att näringslivet har kreativa idéer som kan bidra till både självhjälp, samtidigt som det bidrar till utvecklingen av Trelleborg under dessa tider, säger Zouhair Arabi Eter.
För att kunna uppmuntra och verkställa idéer har kommunen skapat idéinkubatorn som en fond/stipendium. Både privatpersoner och företag är välkomna att söka genom att presentera sin idé. Syftet är att som kommun stötta det lokala näringslivet på bästa möjliga sätt under pandemin. Alla idéer utvärderas och bedöms utifrån potentiell samhällsnytta som det kan leda till i förhållande till kostnad.