Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Trelleborgs Hamn både omlokaliserar och bygger ut

Det är ett stort företag att flytta Skandinaviens största RoRo-hamn för rullande trafik, och samtidigt hålla igång hamnverksamheten som pågår dygnet runt. Trelleborgs Hamn både omlokaliserar och bygger ut för framtiden.

Fyra nya färjelägen byggs.

Kuststad 2025 är ett av Trelleborgs största stadsomvandlingsprojekt genom tiderna. Det planeras för flera tusentals nya bostäder i centrumnära lägen och genom att flytta hamnens verksamheter till ett nytt läge utanför stadskärnan kommer staden och trelleborgarna att återfå kontakten med havet.

Östersjöns klimatsmartaste hamn

Hamnflytten innebär många fördelar – den nya hamnen blir mer sammanhängande och får större ytor för såväl färjetrafiken som för lagerverksamhet och uppställning. Det nya läget möjliggör en kapacitetsökning som hamnens vd Jörgen Nilsson sett fram emot länge.
– Från att tidigare ha haft verksamheten utspridd får vi nu en mer enhetlig lokalisering. Det kommer även att stötta våra satsningar på hållbarhetsområdet, eftersom det nya läget ger bättre möjligheter för omlastning och ett effektivt nyttjande av intermodala transporter.
– Trelleborgs Hamn ska vara Östersjöns klimatsmartaste hamn, fortsätter Jörgen Nilsson. Då måste vi satsa ännu mer på att nyttja de olika transportslagen och framförallt främja en utveckling där rätt transportslag används där det är bäst lämpat.
Delar av hamnen har redan hunnit flytta, och nya kajlägen har även tilldelats de tre rederierna som verkar i hamnen. Som Sveriges näst största hamn i godsvolym mätt förbereder sig nu Trelleborgs Hamn på ännu större flöden.
– Det har varit många lyckosamma satsningar såväl inom vårt bolag som inom rederierna. Det är ganska stora investeringar som färdigställts under de senaste två – tre åren och som gör att vi nu har alla möjligheter att fortsätta expandera, tillägger Jörgen Nilsson.
Trelleborgs Hamn har redan rykte om sig att vara en effektiv aktör med korta beslutsvägar. Det borde underlätta i den fortsatta utvecklingen mot större gods- och passagerarvolymer. Till 2026 kan antalet enheter passera 1,8 miljoner, och antalet passagerare nå upp till 2,5 miljoner.

Bygger en ännu starkare hamn

Mitt uppe i den expansiva fasen, det vill säga samtidigt som hamnen flyttar till det nya området i sydost, pågår flera parallella projekt för att minska hela hamnverksamhetens miljöpåverkan. Redan 2014 installerades en dagvattenanläggning i hamnen, följt av en reningsanläggning för tvättvatten som används för att rengöra hamnens fordon.
– Alla investeringar för miljön är viktiga, påminner Jörgen Nilsson.
Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn med hög frekvens i antal ankomster och avgångar. Tillsammans står de tre rederierna Stena Line, TT-Line och Unity Line för tretton moderna färjor och trafikflödet pågår dygnet runt, årets alla dagar.
Det pågår mycket i hamnen som kommer att få stort gensvar från regionen och marknaden. Genom att investera i fyra nya färjelägen kan hamnen ta emot större, effektivare och modernare fartyg på upp till 240 meter långa. Att kunna serva rederierna ännu bättre och tillsammans utveckla en ännu mer konkurrenskraftig verksamhet är huvudfokus även för framtiden.

Clarion Magasinet
Barncancerfonden
MotorHalland