Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

AkkaFRAKT mitt i offensiv tillväxt med ny strategi

AkkaFRAKT ser till att grus och sten levereras inför nya anläggningsarbeten och att mjölken kommer fram till butiken i tid. Efter en större omorganisation står AkkaFRAKT starkare än någonsin med nya kompetenser och bättre synergier mellan olika affärsområden.

AkkaFRAKT är en ekonomisk förening som i skrivande stund har cirka 400 delägarskap. Ett delägarskap motsvarar ett fordon, och i fordonsflottan finns allt från stora kranbilar till mindre speditionsbilar för e-handel. Det råder ingen tvekan om att AkkaFRAKT står starkt rustade för att möta nya kundgrupper och projekt.  

Ny resa har påbörjats

Det är en spännande resa som påbörjats för AkkaFRAKTs del. Föreningen vilar på ett betydelsefullt historiskt arv från 1930-talet, men resan har som sagt bara påbörjats. Trots pandemin gjorde föreningen sitt bästa år 2020, och 2021 verkar bli minst lika bra för ett omorganiserat AkkaFRAKT.

–  Sedan 2019 har vi hittills gjort tre utdelningar till förmån för våra ägare, och vi har en fortsatt god ekonomi i bolaget som gör att vi kan se framåt med tillförsikt. Vi har lyckats bygga upp starka synergier mellan olika affärsområden och vi har även lyckats uppnå bättre intjäning per fordon, berättar Carl-Henrik Söderström, vd på AkkaFRAKT.

Den nya strategin

Nu finns det även utrymme för fler delägare att ansluta sig till AkkaFRAKT. Avsikten är att utvecklas inom fler affärsområden utöver de befintliga som är inriktade på industri och handel, anläggning, miljö och kran, samt jordbruk.

– Det finns bland annat en stor utvecklingspotential inom distribution kopplat till e-handel, fortsätter Carl-Henrik Söderström. Här har vi påbörjat en satsning under 2020 som vi fortsätter med nu. Vi har inom AkkaFRAKT även antagit en ny strategi under hösten 2020, där vi har för avsikt att växa i vår omsättning från dagens cirka 150 miljoner kronor till en halv miljard.

Spännande framtid

AkkaFRAKT står helt uppenbart i beredskap att ömsa skinn och träda in i en ny era. Många ägare har efterträtt i andra eller tredje generationen, och då blir delägarskapet mer en livsstil än ett jobb, när det finns betydande arv att förvalta och bygga vidare på.

– Det är en skara drivna entreprenörer som hjälpt oss att bygga upp AkkaFRAKT, och nu tar vi det till nästa nivå genom att stärka organisationen med fler kompetensområden. Under 2021 har nya kompetenser tillkommit och det senaste i form av ett antal operativa säljare, informerar Carl-Henrik Söderström.

Entreprenörskapets karaktäristiskt höga servicenivå och drivkraft möter nya tankar kring synergieffekter och ökad lönsamhet. AkkaFRAKT går nu en mycket spännande framtid till mötes.