Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Adecco känner den lokala arbetsmarknaden bäst

Adecco är ett av världens största företag inom rekrytering och bemanning. De senaste två åren har medfört stora utmaningar för företag inom i stort sett alla branscher. Adecco har varit med och stöttat i motvind – och ser nu fram emot att få bygga vidare i medvind.

Från vänster: Jennifer Lindvall, Linda Josefsson, Marcus Rosell, Annika Holm Lindström, Johanna Grek, och Janki Parmar. Saknas på bild Anders Trygg, Ted Christensson, Eddie Avdic, Kristian Torp.

Oavsett om det handlar om att rekrytera en ny medarbetare, bemanna med konsulter, utveckla och coacha medarbetare eller ställa om en verksamhet så har Adecco rätt lösning för uppgiften. Samtidigt är Adecco en naturlig partner för alla som vill byta jobb och få nya utmaningar.

Känner den lokala marknaden

Jönköping är en växande stad med många möjligheter och utmaningar. Stora pensionsavgångar väntas inom en inte allt för avlägsen framtid, och samtidigt bidrar stora regionala satsningar till att fler jobb skapas. En viktig del av Adeccos arbete är att möjliggöra regional utveckling genom att tillhandahålla kompetens.

– Eftersom vi har funnits här i Jönköping under många år har vi god kännedom om företagen i regionen och deras behov. Vi kan därför arbeta proaktivt och vi är beredda på marknadens krav vid förändringar. Det har varit avgörande för att många av våra kunder skulle klara sig under pandemin, säger Johanna Grek, kontorschef på Adecco i Jönköping.

Med hjälp av avancerade rekryteringsverktyg säkerställer Adecco att rätt kompetens hamnar på rätt plats och naturligtvis i rätt tid. Att rekrytera rätt konsulter är det viktigaste momentet i hela Adeccos verksamhet. Konsulterna är företagets ansikte utåt och bidrar till att skapa ett gott rykte för Adecco som HR-partner. Det innebär att det, utöver rätt kunskap och erfarenhet, även krävs god social kompetens.

Viktiga inslag av social hållbarhet

För att kunna attrahera de bästa arbetar Adecco kontinuerligt med insatser, framför allt inom hälsa och friskvård, som gör företaget till en attraktiv arbetsgivare. Adecco vill också profilera sig som en hälsofrämjande arbetsgivare, vilket görs globalt genom konceptet Win4Youth.

Win4Youth är en app där alla medarbetare och konsulter på Adecco världen över kan registrera sin dagliga rörelse och träning. Allt översätts därefter till motsvarande ersättning som skänks till Plan International, lite som ett sponsringsuppdrag.

– Win4Youth är ett bra koncept som visar var Adecco står i fråga om hållbarhet, tycker Johanna Grek. Att verka för bättre hälsa och samtidigt gynna organisationer som Plan International är viktiga inslag av social hållbarhet, och det är i sin tur något som lockar fler att söka jobb hos oss, samt fler företag att samverka med oss. Alla vill dra sitt strå till hållbarhetsstacken.