Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Grant Thornton stöttar ägarledda företag framåt

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton växer tillsammans med Jönköpings ägarledda företag. Och man lever som man lär – Grant Thornton har jobbat länge med just ägarledda bolag och känner till utmaningarna och möjligheterna efter att genom åren stöttat otaliga styrelser, ägare, direktörer och ekonomichefer i de ekonomiska frågorna.

Anna Lexell, kontorschef på Grant Thornton i Jönköping.

Grant Thornton har ett omfattande kundunderlag då man riktar sig till Sveriges största företagsgrupp som är ägarledda små- och medelstora företag. Att de väljer Grant Thornton har mycket att göra med den höga flexibilitet som företaget erbjuder i kombination med ett brett spann av ekonomi- och rådgivningstjänster.  

– Alla strävar efter tillväxt och hållbarhet och ett viktigt sätt för att komma dit är att frigöra tid. En av våra viktigaste uppgifter är just att frigöra tid för våra kunder så att de kan lägga den på att utveckla sina verksamheter i stället. Det handlar om mycket mer än löpande ekonomitjänster. Vi är ofta en partner i tillväxt då vi kan erbjuda strategisk affärsrådgivning, förklarar Anna Lexell, kontorschef på Grant Thornton i Jönköping.

Förstår företagaren och entreprenören

Grant Thornton förstår företagaren och entreprenören. Drivna entreprenörer har mycket gemensamt med Grant Thornton – och vice versa. För att uppnå sina mål behöver de framför allt fokusera på sin kärnverksamhet – med stöd från Grant Thornton kan de göra det.

Ekonomihanteringen skräddarsys i en digital portal och företagen får rapporter och analyser för att kunna fatta rätt beslut. Detta sker i kombination med löpande rådgivning. De kunder som vill sköta det mesta av ekonomiarbetet själv men som behöver strategisk affärsrådgivning kan dra nytta av en kombination av onlinetjänster och personlig rådgivning.

Kunder som behöver få mer tid över för att utveckla en ny produkt kan med fördel lägga över hela ekonomiarbetet på Grant Thornton. Oavsett behov så kan en flexibel lösning skapas för varje kund.

Bygger på det lokala

I Jönköping finns i princip alla kunskapsområden inom Grant Thornton representerade. Det rör sig om allt från revision och redovisning till komplexa affärsrådgivnings- och skattefrågor. Eventuell expertis som inte finns lokalt, kompletteras med den digitala möjligheten där 1300 kollegor är tillgängliga bara ett snabbt Teamsmöte bort.

Den lokala prägeln bidrar till att bygga långvariga relationer och ömsesidigt förtroende. Det är så Grant Thornton vill fortsätta utvecklas i Jönköping – för och tillsammans med de lokala företagen.

Verksamheten är expansiv precis som många andra företag i Jönköping. Grant Thornton kommer att behöva anställa ett stort antal medarbetare inom de närmaste åren och söker redan nu efter kompetens som kan komplettera den som redan finns i Jönköping, och då i första hand personer som brinner för lokal utveckling och tycker det är roligt att jobba med ägarledda företag.