Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Castellum fortsätter att bidra starkt till utvecklingen av centrala Jönköping

Castellum har ägt och förvaltat fastigheter i Jönköping sedan 1994, och idag består fastighetsinnehavet av mestadels kontors- och samhällsfastigheter, kompletterat med fastigheter för lager/industri och handelsändamål.

I Werket blir det moderna och attraktiva arbetsplatser samt restaurang, gym, möteslokaler, coworking och andra serviceverksamheter.

Genom sin långsiktiga närvaro har Castellum varit med och utvecklat Jönköping under en längre tid och de närmaste åren kommer bolaget genomföra flera stora projekt i de centrala delarna av Jönköping. Affärsområdeschef Andreas Georgii beskriver den stundande stadsutvecklingen som en häftig utveckling.

– Det sjuder av utveckling i centrala Jönköping, där flera olika projekt redan skapat känslan av en modern stadsdel runt norra delen av Munksjön. Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla området på västra sidan om Munksjöns strand, gränsande till Högskoleområdet i söder och Rådhusparken i norr. Området är idag lite anonymt för invånarna och vi vill därför addera ytterligare innehåll för att attrahera fler besökare och skapa bättre flöden. Att vi på Castellum har möjligheten att vara med att bygga nya delar av vår stad är fantastiskt kul, säger Andreas Georgii.

Bygger ny Domstolsbyggnad

Centrala Jönköpings utveckling under de senaste dryga tio åren kan belysas genom ett antal milstolpar. Ett par av de viktigaste är byggnationen av magasinen vid Bauers brygga 2009-2010, Tingsrätten 2009-2011, Atollen-kvarteren 2011-2015 samt ett antal nya centrala bostäder på Västra kajen som färdigställdes 2014.

För tio år sedan färdigställdes således Tingsrättens lokaler och i direkt anslutning kompletterar nu Castellum området, som även omfattar Polishuset, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten, med en ny domstolsbyggnad som kommer inrymma Göta Hovrätt och Kammarrätten. Den nya byggnaden byggs utmed strandpromenaden, kommer att omfatta cirka 9.200 kvm och uppförandet av stommen sker under hösten 2021.

De rättsliga instanserna lokaliseras därmed på ett ställe, i framtidssäkrade lokaler vilket bland annat stärker samhällskontraktet och höjer den offentliga servicegraden. Göta Hovrätt och Kammarrätten förväntas kunna flytta in i de nya lokalerna omkring årsskiftet 2022-2023.

Werket - en ny mötesplats

Samtidigt som Castellum uppför den nya domstolsbyggnaden går bolaget vidare med två andra projekt på området. Under våren startade marknadsföringen av Werket, ett projekt som syftar till att omvandla byggnaden som tidigare inrymde Jordbruksverket och Skogsstyrelsen till en modern och attraktiv byggnad med fokus på service och individens välmående.

– Werket omfattar så mycket mer än bara kontorslokaler. Det blir en levande mötesplats med spännande inne- och utemiljöer. Som exempel bygger vi enligt Castellums egenutvecklade koncept ett ”work-out”, det är utomhusplatser som kompletterar det egna kontoret där man kan jobba och hålla kreativa möten i schyst utomhusmiljö, berättar Andreas Georgii.

Werket ska bli en fullservicefastighet som ska inrymma moderna och attraktiva arbetsplatser samt restaurang, gym, möteslokaler, coworking samt plats för andra publika serviceinriktade verksamheter. Samtidigt ska Werket vara en anläggning som andas hälsa och hållbarhet.

– Intresset för Werket är stort och vi märker att den typen av erbjudande ligger rätt i tiden, i synnerhet nu med pandemin och de förändrade behov av kontorslokaler som vi ser komma. Att som arbetsgivare erbjuda sin personal att arbeta i en inspirerande arbetsmiljö med flexibla och attraktiva arbetsplatser har aldrig varit viktigare, säger Andreas Georgii.

Direkt efter sommaren påbörjades en även en omfattande ombyggnad av byggnaden där Länsstyrelsen har sin verksamhet och i slutet av 2022 beräknas Länsstyrelsen kunna välkomna sin personal tillbaka till moderna och framtidssäkrade arbetsplatser.

Jönköping har inte bara en stark ställning i regionen och en strategiskt viktig placering i Sverige, kommunen är rentav av internationellt intresse med en högskola som specifikt satsar på internationalisering och givetvis det för Småland kännetecknande entreprenörskapet. Att det nu skapas fler mötesplatser i staden är mycket positivt för hela regionen.