Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Jönköping Airport har mycket på gång

Jönköping Airport är sedan länge en konkurrenskraftig fraktflygplats och även ett av Nordens mest effektiva nav för omlastning. Under pandemin har det totala antalet fraktenheter minskat inom branschen i stort men expressfrakten har ökat.

E-handelns explosion bidrar starkt till Jönköping Airports fortsatta utveckling. Antalet små och lätta paket har ökat flera gånger om och kräver en omdaning av verksamheten, vilket man också lyckats göra under pandemin. Kundservice och incheckningspersonal från passagerarflyg har temporärt flyttats till fraktflyget där kompetensen behövs just nu.

– Passagerarflyget har kommit i gång i mindre skala men vi kommer inte att ha stora volymer under det här året. Vi har satsat helhjärtat på att utveckla vår fraktverksamhet under de senaste två åren och vi har kapacitet för att öka ännu mer på den fronten, säger Henrik Älverdal, marknadschef Jönköping Airport.

Störst utvecklingspotential inom express

För några år sedan gjordes omfattande investeringar i fraktterminalen och det finns därmed god kapacitet för att utöka fraktvolymer vid Jönköping Airport. Här hanteras i huvudsak tre godskategorier; reserv- och maskindelar för industrin, sjukvårdsutrustning samt e-handel.

– Det är främst e-handel och sjukvårdsutrustning som växer just nu, men vi ser en ökning även inom reservdelar och varor till industrin. Varje natt måndag – torsdag har vi omlastning av fraktplan och de går alltid på full kapacitet. Det är speciellt inom expressfrakt som vi har vår främsta styrka och även här vi ser störst utvecklingspotential framöver, understryker Henrik Älverdal.

Sjukhus och laboratorier har idag inte råd att ha stora lager av dyr sjukvårdsutrustning på plats, utan förlitar sig i stället på snabba leveranser när det väl behövs. Tillverkande industri fungerar på samma sätt. Här spelar Jönköping Airport en avgörande roll för att verksamheten ska kunna fungera dag till dag. Ofta handlar det om leveranser inom 24 timmar.

Jönköping Airport är i allra högsta grad en drivmotor för regionens utveckling som logistiknav. Framtida investeringar kommer också att spegla det. I skrivande stund pågår etablering av en fraktlinje mellan Jönköping och norra Sverige, samt även med Baltikum på sikt.