Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Jönköping Energi vässar företagsrelationer

Jönköping Energi har som vision att vara en God kraft för ett gott samhälle. Det bygger på ett stort ansvarstagande i uppdraget, som är långsiktigt och bygger på goda relationer och ömsesidigt förtroende mellan kunder och elbolag.

När solcellsprojektet började ta form var det en självklarhet för Carlfors Bruk att kontakta Jönköping Energi.

Utöver bra miljöval och attraktiva priser kan Jönköping Energi erbjuda ett antal nya tjänsteområden som ligger i tiden. Ett exempel är Investeringsfri Sol, där Jönköping Energi gör investeringen och tar hand om anläggningen hos kunder som vill producera egen hållbar el med hjälp av solceller.

Jönköping Energi har också ett antal projekt på gång inom fordonsladdning och har som ambition att vara med och påverka elektrifieringen av både personbilar och tyngre fordon.  

Carlfors Bruk är med och driver energiomställningen

Jönköping Energi har etablerade samarbeten med de flesta  stora företag i Jönköping. Många vill nu växla upp sitt hållbarhetsarbete och då är det lokala energibolaget en perfekt partner.

Ett företag som är med och driver energiomställningen är Carlfors Bruk. Företaget förlitar sig på hållbar vattenkraft och kompletterar nu med en egen solcellspark intill fabriken i Carlsfors, en mindre bruksort söder om Huskvarna. Det blir en av landets första privatinvesterade solcellsparker i den här storleken. Totalt blir det 2 050 solcellspaneler med en kapacitet motsvarande årsförbrukningen i 120 villor.

– Det har alltid varit viktigt för oss att producera så hållbart som möjligt, säger Joakim Björklund, vd på Carlfors Bruk.

När solcellsprojektet började ta form var det en självklarhet för Carlfors Bruk att kontakta Jönköping Energi.

– Vi tog in priser från några andra leverantörer också, men vi kände oss väldigt trygga med att välja Jönköping Energi. Deras erbjudande gav mest för pengarna, berättar Joakim Björklund.

Totalt investerar Carlfors Bruk sex miljoner kronor i solcellerna. Resterande 20 procent kommer att finansieras med hjälp av statliga bidrag.   

Flera projekt på gång inom fordonsladdning

Jönköping Energi vill vara en aktiv möjliggörare för elektrifieringen av transporter  i regionen. I somras slutfördes arbete med laddning för elbussar som ett  exempel  för att underlätta omställningen från fossil drift till eldrift i regionen.

Holmgrens Bil är ett framsynt företag som tror på en stark ökning av eldrivna fordon. Redan idag är var tredje ny bil som säljs laddbar. Det ställer i sin tur krav på laddinfrastrukturen och som svar har Holmgrens satsat på att sätta upp omkring 70 nya laddstolpar på sina egna anläggningar runtom i landet. Många hamnade då i Jönköping, som är ett nav för svensk transportindustri.

Jönköping Energi har levererat närmare 40 laddplatser till Holmgrens i Jönköping.

– Att agera som en god kraft för utveckling är vår framtidsambition och det förstärks genom våra senaste projekt, säger Markus Carpvik, enhetschef Företagsrelationer på Jönköping Energi.

Mycket mer är på gång. Jönköping Energi vässar sina företagsrelationer i syfte att skynda på den omtalade energiomställningen som alla måste bidra till för att minska det globala klimathotet.