Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Jämställd pension trots inkomstskillnader

Länsförsäkringar vill stötta utvecklingen av ett mer jämställt pensionssystem. Även om det finns stora inkomstskillnader i en relation så är det möjligt att påverka och göra pensionen mer jämställd. På Länsförsäkringar i Jönköping finns mycket kunskap att hämta.

Karolina Wenström är chef för liv och pension på Länsförsäkringar i Jönköping.

Trots att jämställdhetsfrågor har en central roll i Sverige så finns fortfarande stora skillnader i inkomst mellan män och kvinnor, vilket i sin tur påverkar pensionen. Frågor om pension och sparande har dessutom ofta låg prioritet hos gemene man. Det bidrar till att många fortfarande har en pension som inte är jämställd.

I Jönköpings län skiljer det fortsatt mycket i inkomst mellan män och kvinnor. Studier visar att inkomstskillnaderna ofta börjar i samband med att man bildar familj. Kvinnor jobbar oftare deltid och tar ut fler föräldradagar, och dessutom finns det statistik som visar att kvinnor sparar mindre för att inkomsten är mindre. Det betyder att även om viljan finns så är det svårt att komma i kapp och spara ihop till en större pension om man väl halkat efter inkomstmässigt.

Vad kan man göra själv?

Karolina Wenström är chef för liv och pension på Länsförsäkringar i Jönköping. Hon möter dagligen kunder som saknar kunskap om vilka konsekvenser det kan bli senare i livet relaterat till en inkomst som inte är jämställd. Eftersom pensionen grundas på inkomst så blir det även tydligt om inkomsten varit annat än jämställd under arbetslivet. Det finns saker man kan göra för att få en mer jämställd pension.

– Den största skillnaden kan man göra själv genom att prata med sin partner och lägga upp en långsiktig plan för sitt sparande, säger Karolina Wenström. Om den ene tjänar tio procent mer så kanske det är läge att diskutera omfördelning av de gemensamma kostnaderna så att den som tjänar mest också betalar mest.

Om fördelningen av hushållsuppgifter och att ta hand om barn inte är 50/50 och en av partnerna jobbar deltid för att hinna med barnpassning bör det också tas upp för diskussion om huruvida en kompensation till pensionskontot är på sin plats. Ytterligare en sak man kan göra är att parten som har en högre inkomst för över sin premiepension till sin partner och därmed bidrar till en mer jämställd pension.

Hur blir det om en relation tar slut?

En bodelning kan också få stor inverkan på hur jämställd pensionen blir. Privat sparande ingår i en bodelning men pensionsinbetalning från stat och arbetsgivare gör det inte. Om mannen i relationen då valt att göra karriär så har kvinnan inte rätt till en del av hans pension, trots att hon själv kanske sitter med en låg inkomst som har att göra med deltidsarbete och familjebildande.

Det enda som finns att göra för att förhindra ett sådant utfall vid bodelning är att skriva in sitt privata sparande som enskild egendom i ett äktenskapsförord. Även om det inte är den roligaste frågan man kan ta upp med sin partner så är den nog så viktig för framtida trygghet och inte minst en markering av vikten av jämställdhet.

Karolina Wenström understryker slutligen att det viktigaste är att ta tag i frågan så tidigt som möjligt och ta hjälp om det behövs. Det behöver inte ta speciellt lång tid heller – man gör ett aktivt val, får hjälp av Länsförsäkringar med rådgivning på vägen – och därefter kan man känna sig trygg i att ha gjort ett bra och framtidssäkert val för sin pension.