Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

HSB står för hållbar utveckling hela vägen

Jönköping sjuder av utveckling och det märks inte minst på antalet nya bostadsprojekt som planeras och genomförs just nu. HSB Göta har startat upp flera projekt samtidigt och på olika platser i staden. Ännu mer spännande är att det dessutom rör sig om olika upplåtelseformer.

HSB bygger egna hem, hyresrätter och bostadsrätter i Jönköping – samtidigt! Och givetvis med den karaktäristiska hållbarhetsprägeln som HSB bygger sitt varumärke på.

Från villor till hyresrätter

I skrivande stund färdigställer HSB Göta 19 villor på Samset samtidigt som planarbetet pågår för kommande två etapper i området.

På Öster pågår byggnationen av Brf Fågeln med 48 bostadsrätter samtidigt som HSB Göta tillsammans med Skanska och Södra Munksjöns utvecklings AB planerar den nya stadsdelen Skeppsbron.

– Skanska har redan byggt kontorslokaler samt ett antal bostäder på Skeppsbron och nu är det dags för oss att starta upp bostadsbyggandet i området. HSB Göta bygger fyra kvarter med hundratals nya bostäder som förväntas stå färdiga inom en tioårsperiod. Det första spadtaget togs i juni och nu är bygget i full gång. Det blir 149 hyresrätter varav 60 blir trygghetsboenden i det vi kallar för HSB Parketten, informerar Sandra Bergqvist, marknadschef HSB Göta, där Jönköping ingår.

Samtidigt påbörjas nästa kvarter i Skeppsbron, där HSB Göta ska bygga 83 bostadsrätter.

Hållbar utveckling hela vägen

HSB står för hållbar utveckling hela vägen och det märks inte minst nu när man satsar ännu mer på social hållbarhet genom att bygga i olika upplåtelseformer.

– Vi vill med våra nuvarande satsningar understryka att HSB är en samhällsutvecklare att räkna med och att vi är drivande i att utveckla Jönköping för framtiden. Vi bygger för alla skeden i livet och kommer att fortsätta bygga i olika upplåtelseformer för att manifestera det, säger Sandra Bergqvist.

Götas ambition är att alltid bygga enligt det svenska systemet Miljöbyggnad nivå Silver. Den viktigaste aspekten bakom det, utöver samhällsansvaret, är att HSB bygger långsiktigt för eget förvaltande.