Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Haparandas många värden stiger i kurs

Haparanda är Sveriges östligaste tätort, belägen där Torne älv mynnar ut i Bottenviken. Med sitt fördelaktiga läge mellan Sverige och Finland bildar Haparanda och Torneå en gränsöverskridande tvillingstad som idag är en av norra Europas främsta gränshandelsplatser.

När Ikea etablerades i Haparanda 2006 fick staden mycket stor uppmärksamhet. Platsen vid Torneälvens mynning var dock redan under medeltiden en av Nordkalottens mest kända marknadsplatser. I samband med etableringen av ett av världens mest älskade möbelföretag kunde Haparanda till stor del återfå sin status från en svunnen tid.

Upplev Sikens och Bastuns rike

Ikeas etablering har definitivt bidragit till den starka utveckling som präglat Haparanda och tvillingstaden Torneå under de senaste 15 åren. Ett resultat av den är att Haparanda numera tillhör toppskiktet i Sverige när det gäller kommuner med högt handelsindex. Miljontals människor reser till Haparanda varje år för att handla, men även för att uppleva andra värden, framförallt kopplat till den tornedalska naturen.

Det finns många vackra platser att besöka i och omkring Haparanda. En av de mest kända är Kukkolaforsen och Sikens rike, som sedan länge är en mytomspunnen plats i Tornedalen. Den traditionella sikfesten som fortfarande anordnas årligen har anor som sträcker sig tillbaka till medeltiden, men troligtvis har det fiskats sik i dessa rika vattendrag långt innan dess.

Området kring Kukkolaforsen kallas även för Bastuns rike, ett passande namn när man ser till vilka verksamheter som bedrivs här. Det finns till och med färdigpaketerade upplevelser som bygger enbart på att gästerna får uppleva olika typer av bastubad.

Haparanda-Tornio är både svenskt och finskt, eller varken svenskt eller finskt. Kulturen i området är i alla fall unik och liknar ingen annan vare sig i Sverige eller Finland. Det är just den unika kulturen som många vill uppleva och som inte minst ger området kring Kukkolaforsen sin dragkraft. Haparandas många värden stiger i kurs.

En plats där allt är möjligt

Haparanda är en välkomnande stad som är belägen centralt i Barentsregionen. Inom en radie på 25 mil når man en halv miljon invånare, utvidgar man radien till 50 mil så når man ytterligare en miljon invånare. I hela Barentsregionen bor idag cirka sex miljoner invånare. Det är en enorm möjlighet för företag som vill etablera sig där det rör sig mycket människor.

– För företag med ambitioner att utveckla sin verksamhet i framtiden är Haparanda ett utmärkt val. Här finns stor kunskap om gränshandel och internationella affärer. Det finns exempelvis väletablerade relationer med Finland, Ryssland och Norge. Här existerar inga gränser, bara möjligheter. Det märks tydligt på attityden man möts av – att allt är möjligt och allt går att lösa med god samverkan, säger Bengt Strandberg, näringslivschef i Haparanda kommun. Han avslutar med att påminna om att Robinson spelades in i Haparanda under pandemiåret 2020:

– Böljande palmer på Fijiöarna byttes till tallar på karga sandstränder, men det blev ett mycket spännande miljöombyte för programmet. Samtidigt spelades den finska motsvarigheten in i samma område och vi hoppas naturligtvis att det samarbetet ska fortsätta och därmed hjälpa oss att marknadsföra vår region ännu mer.