Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Pajala befinner sig mitt i utvecklingen

Näringslivet i Norrbotten håller på att utvecklas till något som aldrig tidigare varit möjligt i den här delen av landet. Det är stort, det är kraftfullt, det skapar attraktion för regionen – och det omfattar investeringar på cirka 1000 miljarder kronor. Hela regionen behöver nu ställa om för att bana väg för alla nya möjligheter.

Det sker en omställning i Norrbotten och i grannlänet Västerbotten, och det måste gå fort. Infrastruktur, näringsliv, samhällsservice och kommersiell service måste utvecklas för att kunna möta de krav som kommer att ställas i samband med den nyindustrialisering som påbörjats i Sveriges två nordligaste län.

– Kompetensbrist kommer sannolikt att bli vår största utmaning i regionen och i Pajala framöver. Vi har förvisso gott om geografiskt utrymme för tillväxt, men i Pajala bor bara ungefär 6000 människor idag. Vi måste bli fler om de industriella investeringarna ska bli lyckosamma, menar Erik Mella, näringslivsstrateg i Pajala kommun. 

Mitt i utvecklingen

Pajala befinner sig mitt i utvecklingen. För cirka tre år sedan återöppnades gruvverksamheten i Kaunisvaara i Pajala kommun, med utvinning av järnmalm som skickas vidare till Narvik för utskeppning. Gruvan i Kaunisvaara är en av Nordens största gruvor med cirka 500 anställda och drivs av expansiva Kaunis Iron, ett helägt svenskt bolag.

Nu expanderar Kaunis Iron deras verksamheten i Pajala ytterligare och ansöker om miljötillstånd för att få utöka gruvdriften till de närliggande järnmalmsfyndigheterna i närområdet. Om det går i lås kommer Pajala att få en mycket större betydelse som gruvort i norra Europa.

– Gruvan är en superviktig motor för vår samhällsutveckling här i Pajala och i norra Sverige över lag. Vi har även ett par expansiva sågverk här i regionen som nyligen fusionerades och som kommer att bli ännu starkare som en aktör. För varje industrijobb skapas ofta två till tre jobb inom andra näringar och det vill vi självklart bidra till att förstärka, säger Erik Mella.

Besöksnäringen kan utvecklas

I Pajala finns Sveriges nordligaste sågverk och landets näst nordligaste flygplats. Det finns en stor ambition att utveckla besöksnäringen och då spelar flygplatsen en nyckelroll.

– I Pajala kan vi i första hand erbjuda upplevelser baserade på naturen. Den sista orörda vildmarken finns här och den kan paketeras för turister som vill uppleva något unikt. Från kommunens sida har vi för avsikt att stötta besöksnäringens utveckling inom alla stråk, från boende till skoter, fiske, hundspann och andra aktiviteter som finns här och som förknippas med det arktiska läget, säger Erik Mella.

En viktig möjliggörare för tillväxt är Pajala flygplats. Ett stort antal besökare anländer med flyg varje vinter för att få träffa jultomten, som har sitt Tomtemagasin och sin boning i Santa’s Winter Village i Pajala. Det är ett utmärkt exempel på hur upplevelser kan paketeras och bidra till lokal utveckling, med en lokal entreprenör som står bakom och med stort intresse internationellt.