Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Eyes 4 Work fixar jobbet

Rekrytering eller bemanning – eller båda? Eyes 4 Work är varken ett renodlat rekryteringsbolag eller ett traditionellt bemanningsföretag. På Eyes 4 Work är utveckling av individuella förutsättningar för att försörja sig det allra viktigaste.

Eyes 4 Work fungerar som en privat arbetsförmedling och arbetar på uppdrag av den statliga arbetsförmedlingen. Verksamheten expanderar i stora delar av Sverige och inte minst i Västerås och Mälardalen.

– Det finns väldigt många fördelar med att arbeta i mindre skala och lotsa människor ut i sysselsättning, det vill säga arbete eller studier, som en privat arbetsförmedling med lokalt fokus, säger Anna Andersson, vd Eyes 4 Work.

Varför privat arbetsförmedling?

Som den statliga arbetsförmedlingens förlängda arm får man på Eyes 4 Work möjligheten att arbeta med människor med olika bakgrunder och olika kompetenser. Ingen traditionell rekryterings- eller bemanningsbyrå kan matcha den bredden. I stort sett alla kompetenser som efterfrågas på marknaden kan lokaliseras inom det rekryteringsunderlag som Eyes 4 Work förfogar över.

Eyes 4 Work har en hög matchningsgrad och därmed bra statistik över hur många som får jobb eller går vidare med studier via den privata arbetsförmedlingen. De flesta stora företag i regionen Västerås – Mälardalen samarbetar med Eyes 4 Work i sitt rekryteringsarbete.

– Vi skapar engagemang och motivation från alla håll. Företagen kan dra nytta av vår stora kunskapsbank och bidrar i sin tur med att skapa förutsättningar för fler att försörja sig. Vi fokuserar inte bara på att få ut folk i arbete så snabbt som möjligt, det ska även vara långsiktigt bra och hållbara anställningar, förklarar Anna Andersson.

Framgångsreceptet

Den statliga myndigheten Arbetsförmedlingen har ett enormt uppdrag som med fördel kan delas upp på ett antal entreprenörer som till exempel Eyes 4 Work.

– Våra rekryteringskonsulter och handledare har mellan 30 – 40 arbetssökande att ta hand om. Inom den statliga arbetsförmedlingen kunde det röra sig om upp till flera hundra arbetssökande per handledare. Vi har möjlighet att lägga mycket mer fokus på individen och deras förutsättningar, och det är framgångsreceptet för oss, säger Anna Andersson. Alla arbetssökande får utveckla en individuell handlingsplan som Eyes 4 Work utgår från i matchningen. Verksamheten kan snabbt anpassas efter marknadens förändringar och hjälpa till att rusta arbetssökande för det. När det gäller att fixa jobbet så är Eyes 4 Work rätt part