Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Klöverns största stadsutvecklingsprojekt i Västerås fortsätter

Västerås centrum kommer inom de närmaste åren att förvandlas till en modern blandstad där bostäder, handel, rekreation och kontor samsas i en gemensam miljö. Klöverns stundande utveckling av Gallerian, Punkt och ett par intilliggande fastigheter är ett stort kliv framåt för att uppnå visionen.

Klövern äger två gallerior i centrala Västerås och flera övriga kommersiella fastigheter innanför Cityringen. Under 2021 har det hänt mycket gällande utveckling av de fyra fastigheterna, som utgör den absoluta centrumkärnan i Västerås och som ska omvandlas i Klöverns stora stadsutvecklingsprojekt.

Arbetet har redan påbörjats i Gallerian, som görs om till modern blandad kontors- och handelsfastighet med ett nytt affärsinriktat koncept. Ankarsgästen inom det affärsinriktade konceptet är Handelsbanken. Under året tillkom även Oxbackens vårdcentral, som är Västmanlands största med cirka 15.000 listade patienter. Gallerian omfattar även butiker med egna entréer mot gatuplan.

– Tillsammans med våra hyresgäster bearbetar vi marknaden efter andra potentiella kunder inom samma eller angränsande branscher. Tanken är att det ska bli ett affärsinriktat nätverk här och samtidigt skapas goda möjligheter för mer liv och rörelse i Gallerian nu tack vare Oxbackens vårdcentrals etablering, berättar Tariq Boholm, affärsområdeschef för Klövern i Västerås.

Bygger handelskluster

Utöver affärsnätverket vill Klövern även utveckla ett starkt handelskluster i citykärnan och det kommer i första hand att ske genom utvecklingen av Punkt, som kommer att få en femte entré och utvecklas till en naturlig genomfart i form av en gågata inomhus mellan framtidens resecentrum och Västerås stadskärna.

Om man ser till trender inom modern handel, där allt mer bygger på e-handel, är det svårt att föreställa sig att Västerås haft fem större gallerior fram till ganska nyligen. Punkt blir med sin historik och unika prägel främsta fokus för det som kan kallas för traditionell handel i Västerås framöver.

– Handeln omstruktureras, men det finns fortfarande behov av att träffas och Punkt ska vara en plats för umgänge, fika och rekreation. Det finns även behov av så kallade showroom inom handeln och Punkt ska ha en utformning som känns modern, som gör det till en upplevelse att besöka stadens centrum, menar Tariq Boholm. 

Två fastigheter

Kvarteret Leif 19 som bland annat innehåller en H&M-butik och ett Choice-hotell samt Lennart 17, som är mer känd som Centra eller Åhlénshuset, är ytterligare två fastigheter som präglas av utveckling. I Leif 19 finns ambitioner på att bygga om en större handelsbutik och uppgradera hotellprodukten som finns i fastigheten.

– Leif 19 känns som ett eget kvarter då fastigheten är så pass stor. Här finns även ett stort antal bostäder och den stundande utvecklingen av fastigheten är ett viktigt tillskott för att vi ska uppnå ambitionen om att bygga en levande blandstad i city, säger Tariq Boholm.

I samband med utvecklingen av fastigheten Centra, som tidigare varit ett Åhlénsvaruhus, kommer det att bli ett mer naturligt flöde av människor genom citykärnan. I Centra kommer det finnas fler blandade verksamheter, både affärer och kontor, som bidrar till att bredda Västerås utbud.

Västerås stadskärna kommer med tiden att omformas och bli en attraktiv stadsdel med många olika typer av verksamheter, handel och bostäder. Den utvecklingen har Klövern för avsikt att leda.