Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Från ritning och planering till nyckelfärdigt bygge

Byggingenjör Andreas Karlsson har under en längre tid varit verksam inom samhällsbyggnad. Samtidigt har han alltid haft ett stort intresse för att bygga och snickra. I det företagsgruppen Finntorpet bygg & konsult AB förenar Andreas sin erfarenhet inom alla områden.

Det startade i liten skala 2009 men idag sysselsätter Finntorpet bygg & konsult närmare 40 personer på årsbasis plus ett antal underleverantörer och deltidskonsulter. Finntorpet bygg & konsult är inte ett bolag utan tre samverkande företag som levererar helheten med planeringstjänster, bygg och material med eget sågverk.

– Vår främsta styrka är helt klart bredden där vi inom samma organisation kan erbjuda både planering av nya stadsdelar och byggnation av hus, industrihallar och allmän byggservice. Oftast är vi involverade i det tidigaste stadiet när man börjar rita upp nya områden och fastigheter, och vi har kompetensen att färdigställa det som ritats vilket gör oss mycket konkurrenskraftiga och en viktig aktör för hela Salas utveckling, säger Andreas Karlsson.

På Finntorpet bygg & konsult strävar man alltid efter att ta vara på de tekniska lösningar som finns som kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Andreas förklarar att det i alla projekt alltid är viktigt att föregå med gott exempel ur miljösynpunkt.

Stark tillväxt under många år

Under pandemin har de riktigt stora jobben lagts på hyllan för många kunder, men Andreas Karlssons verksamheter har gått på högvarv ändå. Under pandemin blev det något av en byggboom bland privatkunder, som förvisso efterfrågar små jobb men som till sitt antal är tillräckligt många för att väga upp en minskad orderingång bland storkunderna.

– Från våren 2021 har de stora helhetsentreprenaderna dragit i gång igen och vi har kunnat svara snabbt då vi lyckats behålla personal i sysselsättning med mindre jobb. Vi har också haft en mycket tursam rekrytering med flera nyckelpersoner som är välkända i regionen och som lockar fler till att söka jobb hos oss, förklarar Andreas.

Finntorpet bygg & konsult har haft en stark tillväxt under många år. Hittills har företaget vunnit gasellpriset två gånger: 2018 och 2020. Andreas Karlsson blev dessutom årets företagare i Sala 2019.