Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Vision Finnslätten ska skjutsa Västerås in i framtiden

Kungsleden har som Västerås största privata kommersiella fastighetsägare ett stort och samhällsnära ansvar som möjliggörare av tillväxt. Efterfrågan på bra lokaler fortsätter att stiga i hela Västerås vilket tillsammans med ambitionen att locka världsledande företag och medarbetare har gjort att flera aktörer tillsammans arbetar med Vision Finnslätten.

Utvecklingen av Finnslätten är ett mångårigt projekt som kan resultera i att det i framtiden skapas upp till 40.000 arbetsplatser i området. Redan idag har antalet ökat och är nästintill 10.000 och redan inom något år tror Kungsleden att 15.000 arbetar och rör sig på Finnslätten.

Det räcker dock inte att bara skapa ett kluster av nya toppmoderna ytor för högteknologiska verksamheter. För att området ska vara attraktivt måste det finnas ett utbud av skolor, fritidsaktiviteter, träningsmöjligheter med mera. Därför placerar Kungsleden hyresgästerna i centrum när det gäller den fortsatta utvecklingen.

Arbetslivet post corona är under stor förändring. Efter att många arbetat hemma under en längre period blir en av arbetsplatsens viktigaste uppgifter att vara så attraktiv att medarbetarna väljer att komma dit. Med Symbiotic Concept vill Kungsleden skapa en stadsdel som inte bara utgår från hur människor vill arbeta utan hur de vill leva. Konceptet utgår från vad forskningen visar är viktigt för att människor ska må bra.

Utvecklar på kort- och lång sikt

Planerna för att utveckla området är både kort- och långsiktiga. På kort sikt kretsar mycket kring att skapa ännu bättre service för de företag och anställda som redan finns på Finnslätten.

– Efter att ha genomfört en enkätundersökning bland alla företag och de cirka 5000 personer som verkade på Finnslätten 2019 har det kommit fram att det som efterfrågas mest i form av service och stödjande verksamheter kan kopplas till träningsmöjligheter. Näst högst upp på listan hamnade önskemål om ett bredare restaurangutbud. Vi har svarat på båda och byggt både sporthall och utegym, och i dagarna öppnar en ny italiensk restaurang i området, berättar Mats Eriksson, regionchef på Kungsleden.

Kungsleden Sportcenter är en multiarena på flera tusen kvadratmeter med gym som drivs av Friskis & Svettis, dessutom en sporthall, bouleklubb och Korpenverksamhet med bland annat skate och parkour. Ambitionen är att anställda på Finnslätten ska känna att området främjar hälsa och en sund livsstil, vilket i sin tur bygger en bra grund för produktiva arbetsplatser.

I planprogrammet för Vision Finnslätten finns även förskola, grundskola och en internationell skola som kommer att öppna inom några år.

Kunskapsnav med B26 Academic

I utvecklingen av Finnslätten samverkar Kungsleden med bland andra ABB, Västerås stad, Mälardalens högskola, Northvolt, Bombardier och Westinghouse för att utveckla Västerås nya högteknologiska forskningsmiljö inom Finnslätten. Framtidens Finnslätten ska underlätta för de olika aktörerna på området att rekrytera de främsta inom sina respektive affärsområden.

Den långsiktiga visionen är att bygga en kunskapsintensiv samverkansmiljö liknande den som redan finns i centrala Västerås i form av B26, som är ett av Kungsleden utvecklat koncept för samverkan i en kreativ miljö. B26 är navet för Västerås näringsliv i city och består av coworking, mötesrum, kontor, studios och restaurang. På Finnslätten kommer det istället att bli en forskningsrelaterad mötesplats under namnet B26 Academic.

Mälardalens högskola, som snart blir Mälardalens universitet, har redan börjat flytta och samordna sina företag till Finnslätten och B26 Academic.

Blir även bostäder

Vision Finnslätten avser utveckling av en helt ny stadsdel som ska skjutsa Västerås in i framtiden. Utöver kontor, industrier, utbildning och forskning planeras även bostäder i området. Det blir i första hand öronmärkta bostäder för personal och gästforskare med anknytning till området.

– Vi har nyligen sålt en fastighet på Finnslätten till Aroseken, som ska bygga bostäder enligt det planprogram som redan finns för området. Det blir i den norra delen av Finnslätten som de nya bostäderna byggs och fokus kommer att vara på long-stay för företagens anställda och konsulter inom akademin. Det blir ett viktigt tillskott för att skapa liv och rörelse i området dygnet runt, ökad trygghet och ett ännu mer attraktiv Finnslätten, säger Mats Eriksson.