Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Quintus i stark tillväxt med nytt affärsområde

På teknikföretaget Quintus Technologies i Västerås manifesteras hållbarhet genom utveckling av nästa generations tillverkningsprocesser. Quintus är sedan länge en världsledande leverantör av teknik för Advanced Material Densification och Sheet Metal Forming. Under 2021 introduceras ett nytt affärsområde– med minst lika stor tillväxtpotential.

Jan Söderström, vd på Quintus Technologies.

Quintus Technologies har under flera år vuxit kraftigt inom samtliga affärssegment. Efter utmaningar relaterade till pandemin 2020 rampar Quintus upp med ett nytt affärsområde; High Pressure Pasteurisation, HPP, en teknik som används för att konservera mat, exempelvis juicer, fisk, skaldjur och kött, utan kemikalier eller andra tillsatser. Tekniken bygger på att utsätta livsmedel för extremt höga tryck och därmed förlänga hållbarheten.

Största orderingången någonsin

– Första halvåret 2021 upplevde vi den största orderingången någonsin på Quintus inom våra affärsområden Advanced Material Densification (AMD) och Sheet Metal Forming (SMF). Nu har vi fullt upp med att rekrytera ny kompetens inom ett för oss nytt område – livsmedel. Vi har duktiga ingenjörer och tekniker, nu behöver vi fylla på med kompetens inom livsmedelshantering, förklarar Jan Söderström, vd på Quintus Technologies.

Föregångaren till Quintus har en gång i tiden varit med och utvecklat själva tekniken bakom HPP, men konceptet såldes till andra bolag och Quintus fortsatte med AMD-tekniken. Nu återupptas utveckling och tillverkning av HPP-maskiner i Västerås, och potentialen för tillväxt är enorm.

God tillväxt och väletablerade kundrelationer

Tillväxten för Quintus ligger på ungefär 20 procent årligen för AMD-tekniken, och är mycket beroende av samarbeten med såväl materialtillverkare som tillverkare av utrustning för metallisk additiv tillverkning, 3D-printing. Nuvarande situation i världen har påverkat tillväxten kortsiktigt, men genom att bredda verksamheten och satsa på HPP skapar Quintus  förutsättningar för ytterligare tillväxt.

– Konjunktursvängningar och förändringar i omvärlden påverkar naturligtvis verksamheten, speciellt då nästan allt vi levererar hamnar utanför Sverige. Samtidigt ska man komma ihåg att de maskiner vi utvecklar och bygger uteslutande är mycket stora investeringar som inte görs över en natt. Vi har mycket väletablerade kundrelationer med långa serviceavtal, påminner Jan Söderström.

Återupptar traineeprogrammet

Det har varit ett händelserikt år för Quintus 2021. Utöver det nya affärsområdet och nyrekryteringar kring det har man även återupptagit traineeprogrammet, som lades på is under 2020.

– Ingenjörskunskap är en bristvara i Sverige och att rekrytera rätt kompetens är en utmaning. Vi ser traineeprogrammet som en möjlighet bygga kompetens för framtiden, säger Jan Söderström.

Quintus traineeprogram för ingenjörer återupptas i år med rekrytering av trainees direkt från någon av de tekniska högskolorna. Satsningen är en del i Quintus interna arbete för kompetensutveckling och samtidigt en viktig insats för att marknadsföra industrin som en attraktiv framtidsbransch över lag.

Ny press till USA

Under början av 2022 ska Quintus lansera en helt ny HPP-maskin i USA. Just nu byggs ett nytt laboratorium och kundcenter upp i Columbus, Ohio, samtidigt som produkterna utvecklas i Västerås. Planen är att introducera HPP-tekniken även i Europa och Asien lite senare.

– Vi börjar lanseringen i USA, men vi behåller teknikutveckling och tillverkning i Västerås, säger Jan Söderström.

Ytterligare satsningar i Västerås

–Vi gör en storsatsning kring digitalisering med ett nytt mjukvarucenter i Västerås, vilket kommer att utveckla bolaget och våra produkter ytterligare, säger Erik Rosén, ansvarig för HR, IT och kommunikation på Quintus Technologies.

–  Västerås och Mälardalen är ett bra geografisk område med tillgång till kompetens. Vi kommer att fortsätta vara ett svenskt teknikföretag, understryker Jan Söderström.