Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Paromagruppen vill bygga ett friskare samhälle

Paromagruppen bedriver en expansiv verksamhet med utgångspunkt från Sala men med ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Sverige. Verksamheten består av en psykiatri- och beroendemottagning, två stöd- och motivationsboenden, familjehemsverksamhet samt träningslägenheter. Målet är att hjälpa fler till ett bättre liv med högre livskvalitet och drogfrihet.

Till vänster Ann Reuterhäll, sjuksköterska på Paromagruppen, i mitten Ida Tingberg, verksamhetsansvarig Paromagruppens familjehemsvård och till höger Björn Reuterhäll, verksamhetschef på Paromagruppen.

– Vi har kanske inte det lättaste jobbet, men vi har ett av de viktigaste och mest givande uppdragen i samhället, säger Björn Reuterhäll, leg. specialistsjuksköterska inom psykiatri och verksamhetschef på Paromagruppen, som han driver tillsammans med Ann Reuterhäll som också är leg. sjuksköterska.

Holistisk människosyn

Paromagruppens verksamhet grundas på en holistisk människosyn där man ser hela människan och inte bara sjukdomen eller missbruket.

Klienterna är ofta långvarigt sjuka med en historik av psykisk ohälsa och/eller drogmissbruk sedan många år tillbaka. Paromagruppens uppgift är att med olika rehabiliteringsåtgärder och insatser hjälpa dem vidare mot ett bättre liv. Paromagruppen lyckas ofta hjälpa de allra svåraste klienterna tack vare den breda kompetensen inom bolaget.

– Eftersom våra klienter ofta är svårt sjuka är det vår främsta uppgift att först stabilisera dem i sitt mående när de kommer till oss. Därefter sätter vi in olika stödinsatser och rehabiliteringsåtgärder beroende på situation. Hos oss är alla unika och vi är tillräckligt små och flexibla för att kunna skräddarsy individuella lösningar för alla, berättar Björn Reuterhäll.

Stor fördel med allt under samma tak

Verksamheten är expansiv och utöver två stöd- och motivationsboenden med sammantaget tio platser finns nu även en nyöppnad familjehemsvårdsverksamhet för vuxna över 18 år.

Familjehemsvården riktar sig till personer med en rad olika psykosociala problem såsom missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer. Familjehemsvården driver Björn och Ann tillsammans med Ida Tingberg som har mångårig erfarenhet från både socialtjänsten och från privata sektorn.

Inom kort avser Paromagruppens familjehemsvård även placera barn- och unga i familjehem.

De stöd- och motivationsboenden som funnits under en längre tid har personal på plats dygnet runt alla dagar och specialistsjuksköterska fem dagar i veckan. Just tillgängligheten är viktig för att man ska kunna garantera en hög och jämn kvalitet genom hela organisationen.

– En stor fördel för oss och för våra klienter är att vi har allt samlat under samma tak. Vi har alla resurser och kompetenser själva och kan därför säkerställa kvalitet genom alla led. Vi står för helhetslösningar och hjälper våra klienter hela vägen, det gör oss unika och det är också därför vi kontaktas av andra regioner som vill placera sina klienter hos oss, förklarar Björn Reuterhäll.

Paromagruppen fångar ofta upp tappade trådar och får ofta placeringar som man i hemkommunerna inte lyckats hantera. Därför är upptagningsområdet hela Sverige, även om verksamheten är placerad i Sala med boende, mottagning, familjehemsvård och rehabilitering.