Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Västerbotten mitt i Sveriges nyindustrialisering

Helene Hellmark Knutsson har lämnat Stockholmsregionen och bytt storstadens höghusdjungel mot Västerbottens vidsträckta vyer. Som landshövding i Västerbottens län får hon möjlighet att besöka alla delar av länet och på nära håll bevittna de möjligheter och utmaningar som präglar en tillväxtregion i norra Sverige.

Landshövdingen i Västerbottens län Helene Hellmark

Det sker just nu en nyindustrialisering utan dess like i norra Sverige. Västerbotten befinner sig i centrum för den utveckling som kommer att vara avgörande för resten av landet om man talar om ett Sverige som även fortsättningsvis ska vara en framstående exportör av malm, stål och skogsprodukter.

– Det är en oerhört spännande utveckling som sker just nu i hela norra Sverige och inte minst i Västerbotten. Jag kommer från en tillväxtregion och möter en annan minst lika stark tillväxtregion här i Västerbotten. De storregionala frågorna och utmaningarna är ungefär lika för båda; det behövs byggas fler bostäder och i snabbare takt, det offentliga samhällskontraktet måste stärkas, infrastrukturen behöver byggas ut och det behövs mer arbetskraft. Detta är frågor som alla svenska regioner arbetar med och som vi även lägger all kraft på här i norr, säger Helene Hellmark Knutsson.

Förbereder för ökad inflyttning

Den största utmaningen för Västerbotten och norra Sverige framöver lär bli att få fram tillräckligt mycket arbetskraft för att de planerade investeringarna om 1000 miljarder kronor ska bli verklighet. Norrbotten och Västerbotten kommer att bli ett globalt centrum för utveckling av fossilfritt stål, mineralåtervinning och hållbar batteritillverkning. Det är hög tid att sätta i gång flyttkedjor från söder till norr.

– Hela Norrland befinner sig nu i ett helt nytt läge – vi går från avfolkningstrend till att nu behöva förbereda för ökad inflyttning. Det är dags att visa vad regionen går för och vilka unika värden som finns här, menar Helene Hellmark Knutsson, och räknar upp exempel som enklare livspussel, avsaknad av bilköer, mer bostad för pengarna och en högre livskvalitet – allt synonymt med Västerbotten.

Hållbart byggande signum för Västerbotten

Vid sidan av uppdraget som landshövding är Helene Hellmark Knutsson även ordförande i organisationen Trästad Sverige, som etablerades av Västerbotten och Kronobergs län för att öka intresset för träbyggnationer.

Hållbart byggande av bostäder och fastigheter har blivit ett signum för Västerbotten, där Sveriges trähuvudstad Skellefteå sedan länge bedriver en stark utveckling av det industriella träbyggandet. Det finns redan många stora träkonstruktioner på plats i Skellefteå som utgör tydliga exempel på ambitionen om att bygga mer i trä. Det senaste tillskottet, Sara Kulturhus, blir ytterligare en fjäder i hatten för staden och för regionen.

– Det finns en ambition om att öka träbyggandet ännu mer. Trots att vi i Sverige har ett hållbart skogsbruk så används råvaran inte så mycket som den skulle kunna göra med ett bibehållet hållbart skogsbruk i åtanke. Med Trästad Sverige vill vi sprida mer kunskap om varför det är bra att bygga i trä, och vilka möjligheter det innebär för vår region. Att satsa mer på träbyggnationer är ett sätt att skapa jobb i hela Sverige, och speciellt i glesbygd där det behövs som mest. Vi bidrar dessutom till att nå våra klimatmål om vi bygger mer i trä eftersom det fortsätter att binda kol på samma sätt som skogen gör. Även här ser vi att Västerbotten går som föregångare för resten av Sverige, säger Helene Hellmark Knutsson.