Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Nya spelregler för Skellefteå

En av Europas största batterifabriker färdigställer sin första etapp under året i Skellefteå och söker i skrivande stund kompetens inom ett stort antal områden. I en norrländsk kommun som tidigare hotats av avfolkning är det en utveckling som förändrar spelreglerna helt.

Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå.

– Jag kan utan överdrift säga att den nya batterifabriken på något sätt berör varenda skelleftebo, säger kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman. Det talas i princip hela tiden om etableringen, som efter Boliden AB är en av våra absolut största satsningar genom tiderna.

Samtidigt pågår ett antal andra stora investeringar i regionen Norrbotten – Västerbotten. Det rör sig om investeringar på cirka 1000 miljarder kronor under kommande decennier, fördelat på industriprojekt som batterifabriken, Markbygdens vindpark, LKAB:s gruvsatsningar, Hybrits satsningar på fossilfritt stål i Norrbotten samt H2 Green Steel i Boden.

Höjer planberedskapen

Skellefteå kommun har nu alla chanser att bli Norrlands och kanske rentav Sveriges starkaste inflyttningsort. Det finns samtidigt väldigt mycket att göra – kommunen måste se till att främja för byggnation av fler bostäder och ett större utbud av skolor och förskolor, samt i allmänhet stärka samhällskontraktet i snabbare takt än tidigare.

– Det är bråda tider på kommunhuset, intygar Lorents Burman. Samtidigt är en etablering av den här storleken en riktigt bra push för att trygga ett långsiktigt hållbart samhällskontrakt med ökade skatteintäkter. Något som är mycket välkommet i en norrlandskommun som Skellefteå.

Den stundande utvecklingen går så pass snabbt att man från kommunens sida kraftigt höjt planberedskapen för att få fram byggbar mark i tid för att trygga etableringar.

– Vi arbetar nu med närmare 25 översiktsplaner kommande åren för att kunna erbjuda ny etableringsmark. Skellefteå kommun är lika stort som Stockholms län, så det handlar om stora markytor som kan tillgängliggöras. Vi reviderar översiktsplanerna för att innefatta mer mark för bostadsutveckling samt industrietableringar, berättar Lorents Burman.

Starkare tillsammans

Att man i Skellefteå nu befinner sig i ett läge där planerad bostadsmark efterfrågas som aldrig tidigare och detsamma gäller för industrimarken, är något som de flesta inte kunnat föreställa sig för bara några år sedan. Skellefteå och Norrlands tillväxtresa inspirerar och engagerar hela Sverige.

– För att klara en tillväxt av det slag som krävs i samband med de stora investeringar som sker nu och som planeras för regionen framöver så måste vi kroka arm med våra grannar och verkligen satsa på samverkan, påpekar Lorents Burman. Som avslutning säger han:

– Det gemensamma rekryteringsinitiativet P.S. Saknar Dig som vi har tillsammans med Piteå kommun är ett bra exempel men det behövs mycket mer. Därför är det glädjande att vi fått en samordnare tillsatt av regeringen, Peter Larsson, som har det övergripande ansvaret för samordning av de stora frågorna kring kompetensförsörjning, infrastruktur, bostäder, energi med mera. Allt som kan tänkas behövas för att investeringarna ska bli så lyckade som möjligt.