Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Modernt energibolag leder förnybar trend i Värmland

Det nordiska energibolaget St1 befinner sig i frontlinjen för utveckling av nya lösningar som bidrar till transportsektorns påbörjade omställning. Med visionen att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi har St1 en viktig roll i den pågående energiomställningen.

Mattias Paulsson, chef för företagsmarknaden på St1 Sverige AB.

Klimatförändringarna låter inte vänta på sig. På många håll är de redan ett faktum, och de utgör alltjämt ett problem i global skala som omfattar och påverkar oss alla. St1 har en omfattande miljöambition där flera olika lösningar kombineras för att nå målet att bidra till en klimatanpassad transportsektor.

Mycket mer än olja

En stor omställning har redan inletts där St1 bygger om och uppgraderar raffinaderiet för att kunna producera biobränslen. Just nu sker en stor etablering av en fullskalig produktionsanläggning för HVO, som byggs intill det befintliga raffinaderiet och vätgasanläggningen i Göteborg med planerad driftsättning i slutet av 2022.

Etableringen av HVO-anläggningen utgör en viktig milstolpe i St1:s långsiktiga målsättning om att bli en ledande producent och försäljare av förnybara bränslen på den nordiska marknaden.

Koncernen har även en betydande verksamhet inom andra kategorier förnybar energi, bland annat planer på egenproducerad vindkraft och satsningar inom geotermisk värme som exempel.

– St1 är inte längre ett traditionellt oljebolag utan snarare ett modernt energibolag. De investeringar som görs idag ska bidra till att göra St1 till en ledande leverantör av klimatsmart energi under många år framåt, säger Mattias Paulsson, chef för företagsmarknaden på St1 Sverige AB.

Stor palett förnybara bränslen

St1 som koncern har cirka 1400 St1- och Shellstationer i Norden. I Värmland är St1 marknadsledande på företagssidan. Efter det lyckosamma förvärvet av ett 20-tal av Såifa i Värmlands stationer under 2019 kan St1 erbjuda den värmländska åkerinäringen en större palett av alternativa bränslen som HVO och B100.

– Det viktigaste arbetet har vi fortfarande framför oss, menar Mattias Paulsson. Vi har ett starkt erbjudande i Värmland, liksom i övriga Sverige och Norden, men vi måste ständigt vara lyhörda och beredda på förändring.

Utvecklingen går snabbt framåt och St1 ska även framöver ha en ledande position i transportsektorns omställning. I Värmland är det extra tydligt tack vare det breda erbjudandet av förnybara bränslen.

– Vi börjar gräva där vi står. Svenska och nordiska mål är bland de tuffaste i världen när det gäller klimatsmarta alternativ för att bli fossiloberoende och det anammar vi även i vår egen vision inom St1, säger Mattias Paulsson.