Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Säffles fiberutbyggnad når målen för 2025 redan nu

Säffle kommun är en föregångare när det gäller modern kommunikation och infrastruktur. Trots att kommunen i antalet invånare mätt anses vara liten så har Säffle sannolikt kommit längst i Sverige när det gäller fiberutbyggnad.

Redan under 2019 var utbyggnadsgraden av fiber och bredband i princip 100 procent i Säffle kommun. Eftersom det är upp till var och en att välja om man vill bli ansluten eller inte så varierar anslutningsgraden, men under 2020 kunde alla hushåll i Säffle tätort välja att ansluta sig till det öppna fibernätet som allmännyttiga Säffle Kommunikation till stor del byggt och sedan länge ansvarar för.

Når målen flera år i förväg

Alla hushåll i Säffle kommun har idag fiber framdragen till tomtgränsen inom tätorten. På landsbygden finns fiber i fastighetens närhet. Merparten av hushållen har valt att ansluta sig, men inte alla. Eftersom möjligheten finns och fibernätet är heltäckande så når Säffle de nationella målen för 2025 redan nu. Det som byggs ut är nämligen fiberbredband med 1 Gbit i hastighet.

– I tätorten har vi förmånliga anslutningspaket med attraktiva priser. Längst ut på landsbygden kan kostnaden för en enskild anslutning bli högre, men möjligheten finns för alla att ansluta sig, bekräftar Margareta Grahn, vd på Säffle Kommunikation.

Vad finns det då kvar att göra?

Det som kvarstår att göra för Säffle Kommunikation är att ansluta nya bostads- och industriområden som successivt utvecklas, samt att uppgradera äldre anslutningar. Förvaltningsuppdraget har fått större utrymme än tidigare och under året kommer mycket att kretsa kring kompletterande dokumentationsarbete bland annat.

Samtidigt utvecklas Säffle. I nya bostadsprojekt är det vanligast att fibern grävs ner tillsammans med el och VA. Säffle Kommunikation avtalar direkt med fastighetsägaren om fiber ska installeras i huset.

– Det vi bygger är ett öppet fibernät med Telia som kommunikationsoperatör. Inom Telias portfölj finns ett stort antal tjänsteleverantörer och det ger en valfrihet som vi från Säffle Kommunikation värnar om. Man kan som konsument till och med välja olika leverantörer för olika tjänster i samma hushåll. Tillgänglighet och valfrihet är viktiga faktorer för oss, poängterar Margareta Grahn.

Bygger framtidssäker infrastruktur

Säffle har fått vind i seglen under de senaste åren och nya detaljplaner har presenterats under 2020. Det omfattar inte minst en stor andel industrimark som kommer att ge större möjligheter för företag att etablera sig på orten.

– Fiber är en framtidssäker teknik som vi vill erbjuda alla som bor och arbetar i Säffle. Det gör Säffle till en attraktiv kommun, där alla kan ta del av samhällstjänster på ett effektivt sätt, förklarar Margareta Grahn.

Satsningar på fiberkommunikation är viktigt även ur en social aspekt, eftersom det ger lika villkor för alla. Med tekniken kan man idag arbeta och driva företag var som helst, bara det finns en uppkoppling. Det är en utveckling som speciellt gynnar mindre kommuner som Säffle, där Säffle Kommunikation står för utbyggnaden av en framtidssäker infrastruktur som moderna företag och entreprenörer tar för givet.