Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

I Arvika byggs Sveriges bästa infrastruktur

Teknik i Väst driver ett ständigt förbättringsarbete kring gator och vägar, VA samt renhållning i Arvika och Eda kommuner. I Arvika ansvarar företaget även för elnät, det kommunala fibernätet, fjärrvärme och kommunens kraftproduktion. Undersökningar har flera år i rad visat att Arvikas infrastruktur får toppbetyg av kommunens medborgare.    

Resursbolaget Teknik i Väst ansvarar precis som namnet antyder för teknisk infrastruktur i Arvika och Eda kommuner. Resursbolaget har samlat personal från Arvika Teknik och gatusektionen i Eda i en gemensam organisation som arbetar på uppdrag av respektive kommun och kommunalt ägarbolag. Genom att satsa på samverkan ser kommunerna stora möjligheter till högre driftsäkerhet och utvecklad service.

Satsar på grön teknik  

Att satsa på ny teknik som minskar avtrycket på miljön är en självklarhet för Teknik i Väst och Arvika Teknik i synnerhet. Arvika har som exempel en av Sveriges till ytan största solcellsparker med 4000 paneler som monterats upp någon kilometer norr om tätorten utmed riksväg 61.

– Produktionen är större än vad de ursprungliga kalkylerna visat och det tycker vi är oerhört positivt. Att det dessutom råder stabilitet i produktionen är också väldigt gynnsamt, liksom att parken kräver minimalt underhåll, kommenterar Anders Norrby, vd för Teknik i Väst. 

Solcellsparken är en del av visionen om att bygga Sveriges bästa infrastruktur. Det gröna spåret löper även genom andra satsningar inom kraftproduktion, fjärrvärme och utbyggnad av det kommunala fibernätet.

Hög kundnöjdhet

Teknik i Väst har ett tydligt kundfokus och strävar efter att bli ännu bättre.

– Det är särskilt roligt att våra tjänster uppskattas av våra kunder och invånare, kommenterar Anders Norrby.

I olika mätningar som exempelvis Nöjdmedborgarindex får Arvika ofta bra betyg och står sig väl i konkurrens bland alla undersökta kommuner i Sverige. Anders Norrby framhåller att det är personalens engagemang och kompetens som ligger bakom framgångarna:

– Våra medarbetare känner sig stolta över vår verksamhet och det ger en stor1 arbetsglädje. Det i sin tur bidrar till att de fortsätter att göra ett bra jobb där kunderna blir nöjda – det är ett gott arbetsklimat vi har lyckats skapa och det arbetar vi för att bibehålla.

Autism Helsida