Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Årjäng och Arvika långt framme i fiberutbyggnaden

Regeringen har beslutat att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att uppnå det krävs samarbete mellan flera olika aktörer inom det offentliga såväl som det privata. Det har man lyckats etablera i Årjäng och Arvika kommuner, med Årjängs Nät och Arvika kommunnät som samordnare av fiberutbyggnaden. 

Det är fortfarande en del kvar att göra för att alla kommuner i Sverige ska kunna nå bredbandsmålet 2025. Alla måste agera nu, speciellt med tanke på att kopparnätet successivt fasas ut. Då är det bra att det finns statliga bidrag för att nå ut till mindre samhällen och byar. Här ligger Årjäng och Arvika kommuner redan långt framme med stort intresse för fiberanslutning i glesbygden.

Siktar på hög anslutningsgrad

Till skillnad från många andra kommuner i Sverige började den värmländska kommunen Årjäng rusta för fiberkommunikation utifrån, det vill säga först på landsbygden och därefter i tätorten. Under de senaste åren har det pågått ett omfattande arbete med att förtäta fibernätet både i tätort och i glesbygd.

– Redan idag har alla hushåll och företag i Årjäng fått erbjudande om en fiberanslutning och alla som tackade ja är anslutna. Det vi har kvar att göra i kommunen är främst efteranslutningar i takt med att förutsättningarna ändrat sig för fastighetsägare som inte varit med sedan tidigare. I Arvika har vi en relativt hög anslutningsgrad men vi fortsätter att bygga ut fibernätet enligt gällande avtal och till alla som beställer i efterhand, informerar Annelie Pettersson, vd på Årjängs Nät och kommunnätschef för Arvika kommunnät.

I båda kommunerna anses över 90 procent av hushåll och företag kunna ansluta sig till fibernäten till en rimlig kostnad enligt Post och Telestyrelsens bredbandskartläggning.

De investeringar som görs i dagens fibernät är mycket långsiktiga.

– Vi bygger framtidens infrastruktur när vi bygger ut fibernätet. Det som byggs idag kommer sannolikt att vara i bruk under minst 50 år framöver, och fiber är en mycket framtidssäker teknik som har näst intill oändlig kapacitet. Det är oerhört spännande att få vara en del av den här utvecklingen, fortsätter Annelie Pettersson.

En del av MittNät

De båda stadsnäten Årjängs Nät och Arvika kommunnät ansvarar för byggnation, drift och underhåll av de öppna stadsnäten i Årjäng och Arvika kommuner. Bolagen är även delägare i MittNät, en samverkansorganisation där stadsnäten i ytterligare sju andra värmländska kommuner också ingår. 

– Vi behöver förstärka vår organisation med mer resurser och kompetens för att kunna erbjuda det bästa fibernätet. Det är ett öppet nät med öppen konkurrens och det innebär stora valmöjligheter för slutkunden. Vi ser därför en stor utvecklingspotential i att vara en del av MittNät, säger Annelie Pettersson.

I dagsläget ägs MittNät gemensamt av kommunerna Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors, Vansbro, Åmål och Årjäng.