Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Lastoptimering för hela södra och mellersta Sverige

Jönköping är en av Skandinaviens viktigaste knutpunkter för gods i alla riktningar. Här finns bra möjligheter att lasta om och samköra optimerade transporter. Rosenlunds åkeri strävar efter att lastoptimera via egen terminal så långt det är möjligt och därmed också uppfylla marknadens hårt ställda krav vad gäller både lönsamhet och miljöhänsyn.

Det finns en intressant fråga som ständigt dyker upp när man talar om den svenska åkerinäringen. Än mer intressant blir det när man förstår att det är samma fråga som varit aktuell inom näringen under de senaste 80 åren. Den kretsar kring att ständigt effektivisera, och ständigt vända på varenda slant för att bli lite mer lönsam.

Den största skillnaden idag är att frågan kring effektivisering även omfattar insatser för att minska näringens avtryck på miljön. På Rosenlunds åkeri prioriteras både ekonomisk lönsamhet och hållbara transporter.

Stor spelplan

Tack vare den egna terminalen i Torsvik i Jönköping kan Rosenlunds åkeri optimera sina schemalagda slingor till och från de flesta regioner i södra och mellersta Sverige. Samlastning sker i terminalen dagligen för partitrafiken som körs till och från Blekinge, Småland, Öland, Västra Götaland, Östergötland, Stockholm – Mälardalen, Närke och Dalarna.

– Vår spelplan är stor och expanderar. Vi kör partitrafik på uppdrag av DHL och ett antal egna kunder, med cirka 100 fordon som rullar dagligen i alla riktningar. Utöver det har vi en stark lokal distribution i Jönköping med ett 40-tal bilar som vi kör för DHLs räkning och här är det ofta just-in-time som gäller, berättar Jörgen Gustafsson, vd på Rosenlunds åkeri.

Det vinnande konceptet

Den stundande utvecklingen pekar på ett större behov av att frakta mer gods både lokalt, regionalt och nationellt. Den tydligaste trenden idag är att allt fler vill ha sina lager på vägen i stället för i dyra lokaler. Här kan Rosenlunds åkeri bistå med tjänster som lastoptimering, med starkt kundfokus där kvalitet genomsyrar hela verksamheten och allt man åtar sig.

– Vi håller det vi lovar. För att klara det måste vi vara flexibla och pålitliga, vi måste ta stort ansvar för kundens varumärke och alltid sträva efter att bli lite bättre. God planering och lojal personal är våra främsta styrkor och vi kommer att bygga vidare på det vinnande konceptet från vår egen terminal i Torsvik, säger Jörgen Gustafsson.