Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Uthållighet ger försprång när industrin återhämtar sig

Kyocera Unimerco Tooling AB har sitt Sverigekontor i Jönköping. En stor del av verksamheten bygger på utveckling och försäljning på plats hos kund, något som varit en utmaning under pandemin men som företaget ändå lyckats lösa med bibehållen lönsamhet.

Trots Coronakrisens utmaningar i form av produktionsstopp och restriktioner kring möten och resor har Kyocera lyckats behålla både personal och försäljning.

– Till skillnad från många andra i branschen har vi inte sagt upp någon personal, och vi har inte trappat ned på vår innovationstakt heller, säger vd Fredrik Mouchard.

Nu börjar marknaden återhämta sig på många håll och det märks inte minst på orderingången. Inom en del områden är tillverkningen nu till och med mer omfattande än vad den var innan pandemin bröt ut. Nu har Kyocera ett ovärderligt försprång tack vare uthålligheten man visat under pandemin.

– Vi ser helt klart en stor konkurrensfördel i att vi behöll all personal, fortsätter Fredrik Mouchard. Nu står vi dessutom i beredskap att växa och kommer att behöva rekrytera mer kompetens inom vissa områden. Vi är idag närmare 40 anställda och över hälften är resande säljare och verktygstekniker.

– Vår marknad är stor – i princip alla företag som har en CNC-maskin är en potentiell kund, säger marknadschef Jonas Ekström.

Löser allt med egna resurser

Kyocera tillverkar industriverktyg och samarbetar med både små och stora aktörer inom skärande bearbetning. Kunderna är oftast underleverantörer till de större tillverkande industrierna. Bolaget har en stark internationell närvaro då Kyocera Unimerco Tooling ingår i den globala Kyocera-koncernen, med huvudkontor i Kyoto i Japan.

– Vi löser kundens utmaningar med egna resurser. Vi har en egen utvecklingsavdelning i Danmark och vi har egna säljare och tekniker som snabbt kan vara på plats hos kund. Vi utvecklar specialverktyg helt baserat på vad kunden behöver, berättar Fredrik Mouchard. 

Själva verktygen är en stor del av erbjudandet, som även omfattar serviceåtaganden och utbildningar inom effektivisering och produktionsoptimering. Med hjälp av tjänsten verktygsstyrning kan man hjälpa kunder att styra verktygstillgången. Genom att optimera detta finns alltid verktyg till hands, utan att hålla stora lager. Automatiserade ordrar skickas och Kyocera Unimerco fyller snabbt på.

– Verktygsstyrning är en relativt ny tjänst för oss. Bakgrunden är kundernas behov av minskade produktionsstörningar. När kunden alltid har tillgång till rätt verktyg vid rätt tidpunkt, säkerställer det en så effektiv produktionsprocess som möjligt. Med våra snabba leveranser blir det en trygghet för kunden.

Mer fokus på hållbarhet

Inom den närmaste tiden kommer Kyocera Unimerco Tooling att fokusera mer på att utveckla företagets hållbarhetsarbete. Koncernen har sedan länge ett tydligt CSR-arbete och det vill man även utveckla lokalt i Jönköping. Det är så framtiden ser ut enligt Kyoceras filosofi; företag tar mer och mer ansvar för den sociala hållbarheten och samhällsutvecklingen i stort.   

Företaget kommer att se över alla tre olika delar inom CSR, såväl den ekonomiska som den sociala och ekologiska delen.