Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Djursjukvård i mångkulturell miljö

Antalet husdjur har ökat markant under de senaste åren. Samtidigt råder det stor brist på veterinärer och legitimerade djursjukskötare. I Sverige finns idag endast ett lärosäte som utbildar veterinärer vilket bidrar till att många djursjukhus i Sverige rekryterar medarbetare utbildade i andra länder.

AniCura Djursjukhuset i Jönköping arbetar klinisk personal från nio olika länder vilket bidrar till ett starkt utbyte mellan olika erfarenheter och kompetenser.

På AniCura Djursjukhuset i Jönköping värdesätts mångfald och en mångkulturell arbetsmiljö. Här arbetar klinisk personal från nio olika länder vilket bidrar till ett starkt utbyte mellan olika erfarenheter och kompetenser.

–  Vår verksamhet berikas av mångfalden som ger oss en stor erfarenhetsbas och ett brett nätverk vilket gör att vi kan erbjuda våra patienter och djurägare kvalitativ vård. Att jobba med olikheter och se olikheterna komplettera varandra för patienternas bästa är som ljuv musik som öppnar nya dörrar och nya möjligheter, säger Lotta Frenssen, djursjukhuschef på AniCura Djursjukhuset i Jönköping.

Specialbyggt djursjukhus

AniCura har idag ett toppmodernt och specialbyggt djursjukhus i Hedenstorp i Jönköping. Hit flyttade verksamheten hösten 2020 och fick då 3700 kvm moderna lokaler, anpassade för avancerad och högkvalitativ djursjukvård. För att bara ta några exempel; separata entréer för katter och hundar, rehabilitering och separat infektionsavdelning, flertalet vårdplatser och rastgårdar samt ett eget labb för snabba provsvar. Allt är specialanpassat för verksamhetens syfte.

– Djursjukhuset är byggt för fortsatt tillväxt. Vi har ett 90-tal medarbetare idag men skulle kunna vara minst det dubbla i befintliga lokaler. Det finns en enorm utvecklingspotential. Den största utmaningen idag är att rekrytera klinisk personal som kompletterar befintlig personalstyrka vad gäller erfarenheter, nytänkande och kompetens, säger Lotta Frenssen.

Om AniCura

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och djurkliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden.

Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa. Inom AniCura erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi.

AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter.

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 450 orter i Europa och skapar trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 11 000 passionerade medarbetare tar varje år hand om 3,6 miljoner patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans.

Sedan 2018 är AniCura en del av Mars Veterinary Health, ett familjeägt företag som erbjuder djursjukvård.

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna www.anicura.se och www.anicuragroup.com