Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Expansiv skogsverksamhet med stor miljöhänsyn

Kärnan i Ekaskogs verksamhet är ett mindre sågverk med hyvleri i småländska Aneby. Här byggs även gedigna timmerhus i olika storlekar, baserat på ett traditionellt hantverk som borgar för hållbarhet.

Ekaskog erbjuder tjänster för ett hållbart skogsbruk, från plantering till gallring och avverkning, samt förädling och byggnation av timmerhus.

Ekaskog är ett mindre skogsbolag som erbjuder i princip alla tänkbara tjänster för ett hållbart skogsbruk. Allt från plantering till gallring och avverkning, förädling och till och med husbyggnation finns i tjänsteportföljen. Ekaskog äger ingen egen skog, men ser till att kunderna får ut mesta möjliga ur sina skogsinnehav.

– Verksamheten är expansiv och vi räknar med mycket mer jobb framöver. Med det kommer vi också att behöva utveckla företaget och rekrytera. Redan nu utför vi ungefär 150 uppdrag per år för kunder i närområdet, det vill säga inom två till tre mil, säger Mattias Eklund, som äger Ekaskog tillsammans med två kollegor som tidigare arbetat inom bolaget.

Strategi som hållbart skogsföretag

Virket som behövs för de egenutvecklade timmerhusen, liksom för att kunna erbjuda ett fullsortiment av hyvlat och ohyvlat virke, handlas upp i närområdet. Det är en del av Ekaskogs strategi som hållbart skogsföretag.

– Vi arbetar uteslutande med hållbara metoder som gynnar skogens självföryngring. Det vi gör är att gallra skogen på ett naturligt sätt i stället för att avverka och skapa kalhyggen. Vi jobbar enbart lokalt och med kunder som delar våra värderingar, understryker Mattias Eklund.

Ekaskog är dubbelcertifierade enligt PEFC och FSC. Det vittnar om att det är fullt möjligt att vara ett expansivt och lönsamt skogsföretag och samtidigt minska miljöavtrycket.

Bygger för nästa generation

Timmerhusen som Ekaskog utvecklar i egen regi och uppför med hjälp av samarbetspartners bygger på sunda material som ger sunda inomhusmiljöer. Det är ett mycket långsiktigt byggande där husen ska stå under minst 100 – 150 år, och fånga koldioxid under hela sin livstid. Naturligtvis används inte plast som isolering, allt bygger på hållbara material från skogen.

– Vi vill bygga robusta hus som står över tid, och som bidrar till att göra skillnad för samhället och inte minst för miljön. Jag har alltid arbetat med skogen och tycker det känns varaktigt att arbeta med naturmaterial. Det vill jag gärna dela med mig av till nästa generation, avslutar Mattias Eklund med.