Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Fler vill till Jönköpings läns minsta kommun

Stiftelsen Anebybostäder står inför nya möjligheter – och utmaningar när fler söker sig till kommunen. De senaste årens satsningar på förtätning i centrala Aneby ger resultat. För en mindre kommun med knappt 7000 invånare blir ett tillskott på ett 30-tal nya bostäder uppmärksammat.

Aneby erbjuder ett gott liv samtidigt som det finns en stark företagaranda och goda jobbmöjligheter.

Anebybostäder har börjat färdigställa sammanlagt 5 nya lägenheter i centralorten som kommer att vara inflyttningsklara inom kort. Samtliga är förtätningsprojekt där befintliga affärs- och kontorslokaler byggs om till bostäder. Utöver pågår det ombyggnader och renoveringar av cirka 30-talet lägenheter hos de privata byggherrarna.

Vad lockar med Aneby?

För ett bostadsbolag med cirka 500 lägenheter är den stundande utvecklingen en relativt stor satsning. Vad är det då som lockar så många till Jönköpings läns minsta kommun?

–  Intresset för Aneby grundas på flera saker, vi har alla möjligheter att erbjuda ett gott liv här med närhet till allt man kan tänkas behöva, samtidigt som det finns en stark företagaranda i kommunen som gör att fler vill etablera sig här, säger Jens Larsson, vd för Stiftelsen Anebybostäder.

Det är inte bara det rika företagsklimatet som lockar. Det aktiva föreningslivet i kommunen är också en stor dragkraft, Aneby är en plats där människor vill bo och engagera sig. Det finns väldigt många föreningar och många är ideella, det ger en indikation över hur Aneby är uppbyggt och hur man kommer satsa vidare. Det är en trygg och livskraftig plats att bo på.

Förtätning rätt väg att gå

Anebybostäder vill rusta för framtiden och satsar på bred front, alltid med ett långsiktigt ägande och förvaltande i åtanke.

– Vi ser att fler människor och företag söker sig till Aneby och vi behöver fortsätta förtäta centrum för att snabbare kunna erbjuda attraktiva boenden. För att skapa långsiktigt hållbara värden måste byggtakten vara i balans med vad som är ekonomiskt genomförbart, även om vi i Aneby behöver bygga mer så behöver vi också lägga kraft på att förädla det vi redan har. Vi ser att förtätning och ombyggnad av befintliga fastigheter just nu är rätt väg att gå, menar Jens Larsson.