Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

St1 skärper sin miljövision genom strategiskt samarbete

St1 är ett nordiskt energibolag med en skarp miljövision. Målet för koncernen är att vara den ledande producenten och säljaren av CO2-medveten energi. Tillsammans med SCA bidrar St1 till att skapa nya möjligheter för det cirkulära samhället.

St1:s befintliga raffinaderi i Göteborg får en lillasyster, en anläggning för produktion av biodrivmedel, som byggs intill det befintliga oljeraffinaderiet med planerad uppstart 2023.

St1 har startat ett joint venture-projekt och partnerskap med SCA, Europas största skogsägare, avseende utvecklingen av förnybara drivmedel baserade på bland annat tallolja. Satsningen är ett viktigt steg för St1 i arbetet med att bli en ledande säljare och producent av CO2-medveten energi.

St1 som möjliggörare

St1 har redan varit med och format det moderna samhället som möjliggörare av transporter och industriella processer. Att även i framtiden vara en pionjär och möjliggörare i den gröna omställningen är för St1 en självklarhet.

– Vi vill från St1:s sida vara drivande i utvecklingen av nya energilösningar som möjliggör energiomställningen i samhället. Då är det viktigt att vi är med i flera steg av värdekedjan. Vi har tecknat avtal och ingått partnerskap med SCA just för att trygga flera led – från råvaruförsörjning till förädling, upplyser Per-Arne Karlsson, som är chef för Public Affairs inom St1 Sverige.

Vad är på gång?

St1:s befintliga raffinaderi i Göteborg kommer att få en lillasyster, en anläggning för produktion av biodrivmedel, som byggs alldeles intill det befintliga oljeraffinaderiet och med planerad uppstart 2023. Här planeras det för en storskalig produktion av flera olika biodrivmedel, främst HVO baserat på djurfetter, frityrolja och tallolja som då kommer att levereras från SCA. Detta intill den redan färdigställda vätgasanläggningen.

Varför just tallolja?

– Tallolja lämpar sig mycket bra för tillverkning av HVO, men kan även användas för att framställa andra bränsletyper. Genom att trygga tillgången på tallolja via samarbetet med SCA har vi skapat den typ av branschöverskridande joint venture som är nödvändigt för framtiden, där vi ser att fler värdekedjor kommer att vara delade, säger Miika Eerola, vd för St1 Refinery AB.

St1 har för avsikt att använda tallolja för att framställa förnybara bränslen för både personbilar och tyngre fordon – till och med för flygplan. HVO kan användas i alla dieseldrivna fordon men utmaningen är att öka tillgången på bränslet. St1 kommer inte att kunna tillgodose hela Sveriges behov av HVO, men kanske upp till halva behovet av förnybart flygbränsle hos inrikesflyget, vilket i sig blir ett enormt steg för miljön.

Samarbetet kan utvecklas

Från St1 utesluter man inte heller att samarbetet med SCA på sikt även kan utvecklas inom fler råvarukategorier utöver tallolja. Det finns fler restprodukter inom skogsindustrin som mycket väl skulle kunna bli värdefulla råvaror i framtidens förnybara bränslen. Att ta vara på dem ligger i linje med St1:s hållbarhetsvision.

– Att bli fossiloberoende är vår målsättning och den stämmer väl överens med samhällets utveckling i stort. Svenska och nordiska mål är bland de tuffaste i världen när det gäller klimatsmarta alternativ för att bli fossiloberoende och det anammar vi även i vår egen vision, säger Per-Arne Karlsson.