Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Travis ska förenkla ett kollektivt resande

Nobina är först i Sverige med en komplett tjänst för MaaS – Mobility as a Service. Det egenutvecklade systemet Travis, som presenteras med en användarvänlig app, har redan lanserats och används nu av tusentals resenärer i Stockholmsregionen. Ambitionen är att nå resten av Sverige och på sikt även Norden och Europa.

I Travis finns bilpool, kollektivtrafik, taxi och elsparkcyklar/cyklar – allt på ett ställe, berättar John Strand, VD för Nobina Travis AB.

Nobinakoncernen har utvecklat plattformen Travis MaaS för att komplettera företagets erbjudande inom mobilitet. Med Travis erbjuds en digital mobilitetsservice där olika transportslag kan kopplas ihop för en sömlös resa. Poängen är att användaren ska slippa förlita sig på att ha en egen bil.

– I Stockholm har kollektivtrafiken en hög marknadsandel, men i övriga Sverige ligger den på ungefär 30 procent. För att det ska vara attraktivt för fler att välja kollektivtrafik istället för egen bil måste det finnas möjligheter att sy ihop en komplett resa utan långa väntetider mellan de olika punkterna. Vi ser att det bästa sättet är att koppla ihop flera olika transportlösningar i samma system, Mobility as a Service. I Travis finns bilpool, kollektivtrafik, taxi och elsparkcyklar/cyklar – allt på ett ställe, berättar John Strand, VD för Nobina Travis AB.

Hur kan man få fler att välja kollektivtrafiken?

Travis är Sveriges första riktiga mobilitetsservice. Det lanserades i Stockholm som ett pilotprojekt redan 2019, och sedan dess är appen nerladdad av tusentals resenärer i Stockholmsregionen. På sikt kommer Travis att täcka hela Sverige och Norden, men hur lång tid det rör sig om är ännu oklart. Det styrs mycket av huruvida det finns alternativ som till exempel bilpool tillgängliga även i mindre städer.

– Målet i Sverige är att minska klimatavtrycket från transporter, och en stor utmaning i det är att kollektivtrafiken inte alltid känns tillgänglig för alla olika behov som finns. Att kunna erbjuda lösningar för en sömlös resa där kollektivtrafiken är en del av en helhet är idag det bästa och enklaste sättet att få fler att välja bort bilen, menar John Strand.

Störst i Norden

Nobina är Nordens största kollektivtrafikbolag med stört utbud och som når flest resenärer.

– Nobina utvecklas hela tiden som koncern med många olika kollektivtrafiktjänster. Med Travis hjälper vi kollektivtrafiken att behålla och utöka sin marknadsandel. Mobilitetstjänster är dessutom en mycket intressant marknad i sig. Resor som bokas i Travis, där vi i dagsläget är återförsäljare för flertalet reseoperatörer i Stockholm, ger oss viss provision. Vår ambition är naturligtvis att koppla på så många reseoperatörer och alternativ som möjligt för att göra tjänsten komplett, förklarar John Strand.

De flesta familjer i storstadsområdena har två bilar. Om bilägandet halveras skulle det innebära enorma miljövinster. Det måste först finnas så många olika alternativ att det ska vara möjligt att sköta alla dagliga resor med hjälp av Travis MaaS, för att ett minskat bilägande ska vara aktuellt. Det jobbar Nobina på nu.