Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Långsiktig hållbarhet och säkerhet går hand i hand

Alla företag arbetar för att bli mer hållbara och de flesta har även skarpa miljömål att leva upp till. När man talar om hållbarhet bör man även inkludera säkerhet som en naturlig del i att uppfylla hållbarhetsmålen.

Teknikföretaget CAPiDi utvecklar elektroniska produkter som är både miljömässigt och ekonomiskt hållbara – och som dessutom bidrar till ökad säkerhet i såväl hemmet som på arbetsplatsen.

Långsiktig hållbarhet

Elektroniska säkerhetsprodukter som brandvarnare och säkerhetsuttag finns i de flesta miljöer där vi vistas dagligen. Det finns en uppsjö av leverantörer och fabrikat, och det grundläggande syftet med produkterna är samma – men vad många inte är medvetna om är att den verkliga säkerhetsaspekten skiljer sig avsevärt mellan olika leverantörers produkter.

CAPiDi har utvecklat elektroniska säkerhetsprodukter sedan 1985. Fokus ligger helt på att utveckla säkerhetsaspekten i tillförlitliga produkter som håller över tid och som kräver minimal tillsyn och underhåll. Det är långsiktig hållbarhet som gäller.

Alla produkter inom CAPiDis sortiment är utvecklade med samma grundläggande teknik och vision. I sortimentet finns allt från marknadsledande babylarm till toppklassade brandvarnare.

När det kommer till brandvarnare tänker de flesta inte så mycket på produkternas närvaro eller ens om funktionen är garanterad över tid, det tas för givet att en brandvarnare ska fungera när den väl behövs. Men är det verkligen så?

– Om man installerar en relativt billig brandvarnare och glömmer byta batteri – är dess funktion verkligen garanterad? Naturligtvis inte, svarar Mikael Eriksson, försäljningschef på CAPiDi.

– Våra brandvarnare bygger på en unik teknik, där det är möjligt att koppla ihop en hel familj av brandvarnare som larmar samtidigt oavsett var i huset branden startar, fortsätter han. Det viktiga med en sammankopplingsbar brandvarnare är att du kan placera en brandvarnare i varje rum och därmed säkerställa att signalen hörs bra i hela hemmet, så att alla blir varnade i tid. Med marknadens längsta batteritid, som täcker hela produktens livslängd på tio år, kan vi med våra brandvarnare verkligen garantera funktion över mycket lång tid.


Alla aspekter av säkerhet

Det är inte bara den långa batteritiden som gör CAPiDi till en partner att räkna med i säkerhetsfrågor.

– Det som gör våra produkter unika är att vi verkligen tar hänsyn till alla aspekter av säkerhet – såsom hälsa. Att våra babylarm har marknadens lägsta strålning är ett tydligt exempel på det. Den låga strålningen är troligtvis en av de främsta anledningarna till att man väljer våra babylarm, och vi är ledande i Norden inom den här kategorin, informerar Mikael Eriksson.

Ett annat kännetecken för CAPiDis produkter är att de är enkla att använda. Användarvänlighet har i allra högsta grad att göra med säkerhet – en produkt som man inte förstår hur den ska användas kan snabbt bli värdelös genom att den faktiskt inte alls används och man står helt utan skydd. Det vill CAPiDi motverka genom att bygga in avancerade funktioner bakom ett mycket enkelt gränssnitt med bara en eller ett par knappar vars funktion är tydlig.

Fokus på hälsa, tillförlitlighet, användarvänlighet och minimalt underhåll kommer även framgent att vara viktigt för CAPiDi, som just nu befinner sig i en tillväxtfas och behöver rekrytera för framtiden.