Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Skapande av teknikkluster är viktigt för Sverige

Quintus Technologies bidrar aktivt i utvecklingen av teknikklustret i Västerås och Mälardalen. När andra regioner etablerar egna teknikkluster stärks svensk ingenjörskonst och teknikutbildning ytterligare, områden som sedan länge har rykte om sig att vara globalt framstående.

Jan Söderström, vd på Quintus Technologies.

– Vi är inte ute efter att enbart sätta Västerås på kartan – vi vill bidra till att intresset ökar för hela Sverige som exportland och som en framstående nation också när det gäller innovationer, hållbarhet och grön teknikutveckling, säger Jan Söderström, vd på Quintus Technologies. 

Quintus positiva till nya kluster

Det nya gröna teknikkluster som byggs i Sverige just nu är av stor vikt och intresse för Quintus, både direkt och indirekt. All avancerad industri, oavsett inriktning, behöver utvecklas för att konsumera mindre energi, bli mer effektiv och därmed mer hållbart.

Quintus utvecklar och levererar produkter som genom höga tryck optimerar materialegenskaper för avancerade komponenter för en mängd olika applikationer inom industrier som flyg, rymd, energi och medicinska implantat. Därmed skapas förutsättningar för energibesparingar och samtidigt längre livslängd för produkter tillverkade med hjälp av vår teknologi.

– Vi har mycket kunskap att bidra med i utvecklingen av nya applikationer där avancerade metalliska material till bästa prestanda och lägsta vikt är avgörande. Ett exempel är utvecklingen av tillverkningsprocesser för batterier, säger Jan Söderström.

Gynnas av den industriella tillväxten

De planerade industriinvesteringarna som genomförs i Sverige kommer att gynna svenska ingenjörsföretag som Quintus, oavsett vilken region de befinner sig i.

– Tillväxt och stora investeringar inom svensk industri bidrar till att kompetens söker sig till Sverige. Vi är positiva till all uppmärksamhet och vi vet att vi är en konkurrenskraftig arbetsgivare med spännande uppdrag både i Sverige och utomlands. Därför ser vi mycket positivt på utvecklingen som sker såväl i norra som södra Sverige, vi ser ju att vi också kommer att gynnas i vår region, säger Erik Rosén, Director HR på Quintus Technologies.

Klusterskapande är bra för Sverige och det oberoende av var de skapas. Quintus ser också mycket fram emot att etablera nya samarbeten med några av de största tillväxtföretagen och att vara delaktigt i nya kluster .