Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Alla investeringar är bra för Norrbotten

Sparbanken Nord är en bank med stark lokal närvaro i de flesta norrbottniska kommuner. Sparbankstraditionen lever kvar även när det digitala tar över mer och mer. Det kommer alltid att behövas en lokal bank som brinner för samhällsutveckling – det är Sparbanken Nords huvudsyfte.

Eva Älgamo ansvarar för bankkontoren i Pajala, Överkalix och Övertorneå.

Eva Älgamo ansvarar för de tre bankkontoren i Pajala, Överkalix och Övertorneå. Regionen kallas inom Sparbanken Nord för Östra Norrbotten. Det är små kommuner invånarmässigt men det finns planer på att öka inflyttningen, något som kommer att påskyndas tack vare flera stora satsningar som görs nu inom näringslivet.

Regionen präglas specifikt av sin naturrikedom med goda möjligheter att utveckla upplevelser kring det. Det har entreprenören bakom företaget Explore the North tagit fasta på i utvecklingen av flera nya anläggningar, samtliga är investeringar som signalerar en stark framtidstro i regionen och som Sparbanken Nord gärna uppmärksammar.

– Alla talar om industriella investeringar nu. Vi kommer att få en god effekt av det i vår region också, men för oss i de mindre kommunerna i Norrbotten kommer mycket framöver även att kretsa kring turism och upplevelser, menar Eva Älgamo.

Alla investeringar är bra

Alla investeringar som regnar över Norrbotten är bra för länet. Den enskilt största händelsen i Östra Norrbotten är nybygget av upplevelsehotellet på Luppioberget i Övertorneå, som Explore the North ligger bakom. En annan viktig satsning är återöppnandet av Grand Arctic Resort i Överkalix.

– Det som händer i regionen nu skapar helt nya möjligheter för oss som fullservicebank i de tre kommunerna. Sparbanken Nord är dessutom den enda banken med kontor i Överkalix och Övertorneå, så om man vill ha en lokal bank med hög tillgänglighet är vi det enda alternativet. Vi ser till att hålla generösa öppettider för såväl företag som för privatpersoner. Man kan besöka oss alla dagar i veckan och till och med boka rådgivning under kvällstid, informerar Eva Älgamo.

”Samhällsengagemanget särskiljer oss”

Som fullservicebank erbjuder Sparbanken Nord alla tänkbara banktjänster lokalt och digitalt. Eftersom banken är helt självständig finns alla möjligheter att välja de absolut bästa lösningarna för kunderna vad gäller sparande och placeringar. Alla beslut fattas lokalt, vilket också ökar tillgängligheten för kunden med korta beslutsprocesser och snabb återkoppling.

Sparbanken Nord har inga aktieägare och kan därför återinvestera överskottet i regionen, det vill säga över hela Norrbotten. Investeringarna sker i form av sponsring och utdelning av bidrag till olika samhällsnyttiga projekt.

– Det är just samhällsengagemanget som särskiljer oss. Våra kunder bidrar till att utveckla sin egen ort genom att välja oss. Tillsammans stärker vi den här regionen och bidrar till fortsatt utveckling lokalt, avslutar Eva Älgamo.