Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

I Överkalix finns Sveriges vackraste boendemiljöer

Stiftelsen Överkalixbostäder har arbetat proaktivt och satsat på utveckling av Överkalix kommunala bostadsbestånd under flera år. Nya bostäder har tillkommit genom förvärv och ombyggnation av befintliga fastigheter. Nu hoppas man även på att kunna starta en eller ett par nybyggnationer inom några år.

Överkalixbostäder is characterized by innovation and collaboration

I Överkalix finns Sveriges vackraste boendemiljöer och det är något som man på Överkalixbostäder gärna vill ta vara på. Under de senaste åren har ett antal fastigheter i tätorten byggts om till bostäder, för att tillgodose behovet av bostäder och för att klara av rörligheten på bostadsmarknaden i Överkalix.

– Vi har en strategi och ett uppdrag som bygger på att vi ska kunna erbjuda bostäder när människor vill flytta hit. Vi har under de senaste åren utökat vårt bestånd så att vi är beredda på tillväxt, något som vi räknar med nu i samband med stora regionala investeringar, säger Per-Erik Olofsson, vd på Överkalixbostäder.

Hoppas på nybygge

Utöver mångmiljardinvesteringar i bland annat Kiruna – Malmfälten, Boden, Luleå och Skellefteå kan Överkalix också räkna med dragkraft från lokal industri och besöksnäringen. Det pågår i skrivande stund stora industriella investeringar i Överkalix det satsas även i besöksnäringen, där Explore the North nyöppnat Grand Arctic Resort under 2021.

– Turistsatsningarna kommer att bidra till ett större intresse för vår region och det kan i sin tur medföra högre inflyttning, vilket vi naturligtvis hoppas på. Med en sådan utveckling skulle vi kunna starta upp en eller ett par efterlängtade nybyggnationer inom några år, säger Per-Erik Olofsson.

Det finns även ett fortsatt fokus på förvärv av befintliga fastigheter med lägen som lämpar sig för bostäder. Överkalixbostäder präglas av en framtidstro som märks och känns – det är nu det börjar hända saker och det ska bli spännande att se vart det tar vägen. Alla förutsättningar finns för Överkalix att bli en stark inflyttningsort i Norrbotten.