Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Bra förutsättningar för utveckling

Överkalix är en utmärkt plats för företagsetableringar och näringslivsutveckling. Kommunen ligger strategiskt nära viktiga knutpunkter i norr, såsom Luleå regionen, Haparanda-Torino, Gällivare och Kiruna, samt internationella flygplatser och hamnar.

Niclas Hökfors har länge varit engagerad i Överkalix utveckling och är nytillträdd i rollen som kommunalråd.

Niclas Hökfors har länge varit engagerad i Överkalix utveckling och är nytillträdd i rollen som kommunalråd från januari i år. Som mindre kommun har Överkalix vissa utmaningar i form av begränsade ekonomiska resurser, men däremot alla möjligheter att utvecklas tack vare närheten till större städer och inte minst Sveriges mest storslagna natur.

– Vi har bra grundförutsättningar och satsar på det vi är riktigt bra på. Vårt läge är bästa tänkbara om man ser till de stora industriella satsningar som pågår i Norrbotten och Västerbotten. Vi kan dra fördel av att ha attraktiva boendemiljöer och samtidigt ligga tillräckligt nära de stora stråken där den industriella utvecklingen sker, säger Niclas Hökfors, som nu ser fram emot att få driva utvecklingen vidare tillsammans med näringslivet.

Mer än industrisatsningar

Det är inte bara grannkommuners industrisatsningar som kan lyfta Överkalix, vilket Niclas Hökfors är mycket mån om att påtala.

– Vi har mycket mer än så i regionen. Det är till exempel oerhört positivt att Explore the North återöppnar hotellet i Överkalix som en fullserviceanläggning med övernattning, konferens och naturupplevelser. Det ger även företag och handel goda förutsättningar att utvecklas och växa i Överkalix.

– Att stödja och främja utveckling bland företagen har högsta prioritet och ett brett politiskt stöd. Näringslivskontoret har en tydlig strategi för hur kommunen ska samverka med näringslivet, förklarar Bo Häggroth, näringslivsstrateg. Han fortsätter:

–  Att stödja företagens kompetensförsörjning är viktigt. Under 2021 ordnade vi så att 13 företag fick välja skräddarsydda utbildningar till sin personal till ett värde av 410 000 kronor. Vi har en etableringsservice där företag får ett samlat stöd från flera lokala och regionala aktörer. I Överkalix trivs företagen, under 2021 fördubblades antalet nya företag, från 12 till 28 nya företag. Våra företagsmöten är dessutom mycket välbesökta.

För mer information om vad som händer i Överkalix, besök www.naringsliv.overkalix.se