Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Älvsbyns kommun är av riksintresse

Älvsbyn är en stark företagarkommun i norra Norrlands inland. I kommunen finns två stora familjeföretag, Älvsbyhus och Polarbröd, och ett stort antal mindre företag som tillsammans utgör en betydande drivkraft för Älvsbyns fortsatta utveckling.

Tomas Egmark, kommunstyrelsens ordförande i Älvsbyn.

Utan överdrift kan det snabbt konstateras att Älvsbyns näringsliv är av riksintresse. De flesta har någon gång köpt en produkt med anknytning till Älvsbyn, om det så är ett hus, äkta norrländskt bröd eller en bil som testats i kallt klimat.

Fortsatt expansion inom biltestindustrin

Polarbröd och Älvsbyhus är de största privata arbetsgivarna i Älvsbyn, men kommunen har flera näringar av riksintresse – till och med av globalt intresse. Som exempel på det kan nämnas att flera norrbottniska kommuner, däribland Älvsbyn, har utvecklats som centrum för internationella fordons- och däcktester.

Älvsbyn är mitt uppe i utvecklingen av en expansiv näring kring däcktester tillsammans med flera marknadsledande däcktillverkare. Just nu pågår fler biltester än på länge, och testföretaget Arctic Falls har en mycket stark tillväxtpotential.

– Nästa generations fordon måste också testas. Ny teknik för med sig nya möjligheter – men också utmaningar, som Arctic Falls arbetar för att möta tillsammans med däck- och fordonstillverkare. Vi väntar oss en fortsatt expansion inom biltestindustrin här i Älvsbyn, bekräftar Tomas Egmark, kommunstyrelsens ordförande i Älvsbyn.

Var tionde älvsbybo är entreprenör

I Älvsbyn finns cirka 800 aktiva företag, vilket innebär att var tionde älvsbybo är entreprenör. Det gör Älvsbyn till en av norra inlandets mest företagsamma kommuner.

Mångfalden i Älvsbyns näringsliv är också unik. Utöver livsmedelsförädling, hustillverkning och däcktester finns en rik flora av spännande företag inom allt från naturupplevelser till småskalig tillverkningsindustri.

– Vi har en spännande tid framför oss, där vi i första hand behöver visa våra bästa sidor och locka fler invånare till Älvsbyn. Kompetensförsörjningen är definitivt vår största utmaning, precis som för våra grannkommuner. Det finns plats för fler entreprenörer, fler företag och fler invånare som vill vara med och skapa en attraktiv framtid i norra Sverige med Älvsbyn som utgångspunkt, säger Tomas Egmark.