Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Handelsbanken ser en helt ny spelplan i norra Sverige

Handelsbanken grundar sin verksamhet helt på lokal förankring och att bygga nära relationer mellan rådgivare och kunder. Det som kännetecknar och särskiljer Handelsbanken är just strävan efter att vara den lokala banken för alla, oavsett var man befinner sig i livet eller i sin företagsresa.

Stefan Uddström, kontorschef på Handelsbanken i Piteå.

Att Handelsbanken har byggt upp en stark organisation kring det personliga mötet är tydligt. Med det kommer också ett omfattande kundansvar som baseras på god kännedom om kundens situation, mål och ambitioner. Det krävs inte minst en grundläggande ömsesidig tillit som öppnar för långsiktiga samarbeten. Det blir ännu viktigare i ett samhälle som växer och förändras i mycket takt snabbare än tidigare.

Ny spelplan för norra Sverige

De stora industriella investeringar som planeras i norra Sverige kommer att skapa en helt ny spelplan. Det kommer att skapas så många nya arbetstillfällen att man måste börja locka globala talanger till regionen. Fler människor måste flytta till regionen, och med det följer en utveckling som kräver byggnation av fler bostäder och utbyggnad av en mer omfattande samhällsservice.

– För Handelsbanken innebär ett växande samhälle naturligtvis växande möjligheter med ett större kundunderlag. Samtidigt är det viktigt att vi i en tid av förändring kan behålla en nära relation med våra befintliga kunder. De precis som vi kommer att erbjudas nya möjligheter och vi ska anta en möjliggörande roll i det, anser Stefan Uddström, kontorschef på Handelsbanken i Piteå.

– Nu står vi bättre rustade än någonsin att kunna möta våra lokala kunders behov. Vi har spetskompetens såväl inom finansiering och kapitalförvaltning (företag-privat) som gör att vi kan ta hand om alla affärer på vår marknad, tillägger han.

Analogt eller digitalt?

Det som gör utvecklingen i norra Sverige extra intressant är att den är marknadsdriven. Den globala konsumenten kräver en omställning till hållbara processer och produkter. Det speglar även Handelsbankens erbjudande. Bankens verksamhet grundas helt och hållet på att erbjuda alla kunder tjänster som är rätt för dem och deras situation.

Det finns beslut i livet och i företagsvärlden som inte bör tas enbart grundat på digitala möten. Det vet man på Handelsbanken, som är den bank i Sverige med flest lokalkontor. Eftersom banken ofta finansierar stora livsbeslut så innebär det en extra trygghet för Handelsbankens kunder att få diskutera det med en kvalificerad rådgivare först.

Handelsbanken kan bidra med stöd och rådgivning genom alla faser. Som komplement vill man ha tillgång till en bra digital lösning när det behövs.

Bankens roll ännu tydligare

Att bygga långsiktiga kundrelationer har allt att göra med att skapa en hållbar affärsmodell där Handelsbanken är en föregångare på området. Förutom att arbeta hållbart och långsiktigt med kundrelationen på den lokala marknaden handlar hållbarhetsfrågan inom Handelsbanken även om att vara en ansvarsfull samhällsaktör. Den rollen blir ännu tydligare i ljuset av Sveriges största industriinvesteringar någonsin.