Lör 23 sep / År 41 / Nr 3 2023

Överkalix största tillgång är natur- och friluftsliv

Överkalix är en trygg kommun som erbjuder goda förutsättningar för invånarna att leva med hög livskvalitet. Den i särklass största tillgången i kommunen är naturen – här finns Sveriges kanske sista orörda vildmark och det ger unika förutsättningar för alla som bor, besöker och arbetar i Överkalix att skapa en aktiv fritid.

Överkalix är en stor kommun till ytan. Här bor drygt 3000 människor med närhet till naturen och samtidigt med ett komplett serviceutbud i tätorten. I Överkalix är det nära till allt och livspusslet blir då betydligt enklare. Det är något som många söker idag, och som finns och måste upplevas på plats.

– Vi ser en tydlig trend sedan flera år tillbaka att man i större utsträckning väljer vart man vill bo först, och därefter söker jobb. Det är en stor skillnad mot tidigare, då jobben ofta styrde vart människor bosatte sig. När det gäller att tillhandahålla vackra boendemiljöer så vågar jag påstå att Överkalix är bäst i Sverige, säger Anne Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande i Överkalix.

Friluftslivets betydelse

Enligt en forskarrapport som publicerats av Svenskt friluftsliv menar ungefär hälften av alla svenskar att friluftslivet påverkar valet av bostadsort. Två tredjedelar anser att utomhusvistelse gör vardagen mer meningsfull och hela 90 procent upplever att friluftsliv ger positiva hälsoeffekter.

– Vi har fem årstider och det finns massor att uppleva under samtliga, säger Linnea Nilsson Waara, projektledare för utveckling av naturturism. Här uppe i norr har vi även den fantastiska vårvintern som inbjuder till sköna skidturer och kaffedrickning i en t-shirt mot en varm solvägg medan snön droppar från taket. Eller varför inte isfiske (pimpling) med uppknäppt jacka och bara händer?

– I Överkalix har vi dessutom ett rikt föreningsliv med plats för fler deltagare. Här finns verkligen alla möjligheter att skapa ett rikt liv med en aktiv och hälsosam fritid, menar Anne Jakobsson.  

Överkalix turistsatsning

Överkalix främsta tillgång är som tidigare nämnt naturen. Det har många duktiga entreprenörer redan upptäckt, men det finns fortfarande mycket mer att utveckla baserat på naturturism och friluftsliv. Därför har kommunen under två års tid arbetat med ett turistprojekt som under slutet av 2021 mynnat ut i en handlingsplan för hur turismen kan vidareutvecklas.

– Projektet kom till för att vi har en stor utvecklingspotential med vår orörda natur, älvarna, norrsken, midnattssol och allt som förknippas med den här regionen i östra Norrbotten. Det är många som anser att Överkalix fortfarande är en dold pärla, därför vill vi från kommunens sida lyfta våra fördelar och lägga en bra grund för vidareutveckling av vår turism, förklarar Linnea Nilsson Waara, som har varit projektansvarig för turistsatsningen under 2020 och 2021.

Vad blir nästa steg?

Under projekttiden har en inventering av Överkalix tillgångar gjorts. Med tillgångar menas i det här sammanhanget vandringsleder, naturupplevelser, unika miljöer och liknande.

– Något som vi kom fram till i projektet är att många av våra resurser behöver tillgängliggöras. Vi har fina vandringsleder men de behöver pekas ut på kartan och skyltas bättre, som exempel. Det är något vi kommer att arbeta mycket med framöver, att tillgängliggöra och synliggöra vad som finns att uppleva här. Det är ett spännande arbete som ligger framför oss nu, säger Linnea Nilsson Waara.