Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Norrbottens största bank är med och bygger nya Kiruna

Sparbanken Nord har verkat för en positiv och hållbar ekonomisk utveckling i Norrbotten under närmare 170 år. Den moderna banken lever fortfarande på den ursprungliga sparbankstraditionen som grundades i Sverige för över 200 år sedan. Tillsammans med kunderna visar Sparbanken Nord att samhällsnära projekt lönar sig.

Otto Andersson, kontorschef på Sparbanken Nord i Kiruna.

De flesta banker har ungefär samma tjänsteutbud i grunden, men alla jobbar inte på samma sätt för att uppnå kundnytta. Sparbanken Nord ser kundnytta som något som är starkt förenat med regionens utveckling. Samtidigt har sparbankskunderna tillgång till konkurrenskraftiga tjänster hos en bank som verkar nära, som känner sina kunder och som håller en hög servicenivå med personlig prägel över hela länet.

– Sparbanken Nord är definitivt det personliga alternativet med god kännedom om det lokala och vilka möjligheter och utmaningar som finns här. Vi känner våra kunder väl och det ger oss mycket goda möjligheter att ge bra rådgivning, säger Otto Andersson, kontorschef på Sparbanken Nord i Kiruna.

Bygger nya Kiruna

Kiruna befinner sig mitt i en stor samhällsomvandling där hela staden flyttas och det nya Kiruna nu börjar ta form. Samtidigt satsar lokala och regionala företag mer än någonsin för att vara först i den gröna omställningen som den globala konsumenten kräver.

– De stora industriföretagen kanske inte är våra primära kunder, men deras underleverantörer och många av deras anställda är det. Vi har en tydlig roll som möjliggörare i den utveckling som präglar Kiruna just nu. Många av våra kunder bygger det nya Kiruna och vi är med och stöttar genom att finansiera deras beslut, förklarar Otto Andersson.

Kiruna behöver fler invånare och det i sin tur kräver flera stora investeringar, inte minst när det gäller bostadsbyggnation. Om fler ska kunna flytta till Kiruna så måste det finnas ett mycket bredare utbud av attraktiva bostäder och det är också något som Sparbanken är med och möjliggör genom finansiering.

Kundnytta och samhällsengagemang

Sparbanken Nord är en fullservicebank vars existens helt och hållet bygger på kundnytta och samhällsengagemang. Banken har inga aktieägare och kan därför återinvestera överskottet i regionen genom olika projekt. Det kan vara satsningen på damhockeyn på orten, renoveringen av friluftsfrämjandets stuga på Ädnamvaara som är ett mycket populärt utflyktsmål på våren eller olika samarbeten för att stötta näringslivet i Kiruna, för att nämna några exempel.

– För oss är det oerhört viktigt att vi kan bidra till att göra Kiruna ännu mer attraktivt att leva och bo i, säger Otto Andersson, som själv är inflyttad kirunabo, ursprungligen från Göteborg.

Precis som många andra hade Otto en dröm om en lugnare tillvaro, ett enklare livspussel med korta avstånd, en rikare fritid och mer tid över helt enkelt.

– Nu måste vi tillsammans med näringslivet och det offentliga arbeta för att fler ska få upp ögonen för vilka fantastiska möjligheter som finns här, tillägger han som avslutning.