Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Bästa samarbetspartnern och arbetsgivaren jobbar hållbart

Hållbar teknik som främjar den gröna omställningen är inget nytt för Metso Outotec. Metso Outotec utvecklar och säljer teknologier och processer för att utvinna naturens resurser på ett så hållbart sätt som möjligt och är en pionjär inom flera affärsområden.

I Kiruna finns Metso Outotec representerade med en fullserviceanläggning omfattande service, teknisk support, orderhantering och försäljning av anläggningar och maskiner för gruvdrift och metallförädling.

Inom ballastproduktion, gruvdrift och metallförädling är Metso Outotec en globalt världsledande leverantör som också sätter en helt ny standard för industrin.

Stark närvaro i Kiruna

I Kiruna finns Metso Outotec representerade med en fullserviceanläggning omfattande service, teknisk, support, orderhantering och försäljning av anläggningar och maskiner för gruvdrift och metallförädling. I Gällivare finns en kompletterande verksamhet där Metso Outotec samlar in och återvinner industriavfall som blir till ny, värdefull råvara. 

Kunderna verkar i första hand i närområdet och i övriga Norden, men Metso Outotecs specialister reser över hela världen för att hjälpa kunder med support, service och olika helhetslösningar. Huvudsyftet är att maximera kundernas vinst genom lägre kostnader, ökad produktion och minskade risker.

Hållbarhetsarbetet då?

Hur kommer då hållbarhet in i bilden?

– Hållbarhet är väldigt viktigt för oss, svarar Dharma Johansson, platschef på Metso Outotec i Kiruna. Ett exempel är att vi deltar i arbetet med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader med hjälp av forskningsbaserade mål. Vårt arbetssätt kallas för Planet Positive och täcker in de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna av hållbarhet.

2021 blev Metso Outotec rankade på åttonde plats på den globala 100-listan över världens mest hållbara företag.

– Hela 90 procent av vår forskningsbudget spenderas på projekt med energi-, emissioner-, vatten- eller återvinningsmål. Vår egen verksamhet ska ha nått noll CO2-utsläpp år 2030. Vi optimerar även internt våra processer för till exempel leveranser och digitalisering. Det är viktigt att vi utvecklas internt utifrån kundernas behov och förväntningar. Vi vill vara den bästa samarbetspartnern och även den mest hållbara, upplyser Dharma Johansson.

Kommer investera mer i personalen

En viktig fråga just nu handlar om vad planerade investeringar i Norrbotten betyder för den fortsatta utvecklingen av Metso Outotecs verksamhet i regionen.

– Vi ser positivt på de planerade investeringarna i Norrbotten och vi har dialoger med kunder kring framtiden. Vår kompetens inom företaget har både en spets och bredd – det innebär att vi kan erbjuda allt från exempelvis hela anrikningsverk till service av maskiner och byta ut reservdelar. Vi vill gärna växa hållbart tillsammans med våra partners och kunder.

När det gäller investeringar i egen regi menar Dharma Johansson att personalen är den viktigaste tillgången.

– Att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigaste för oss och därför är det också viktigt att investera i alla som arbetar hos oss. Det kan vara allt från utbildningar till att man ska kunna utvecklas inom olika områden. Vi arbetar med att identifiera vad som är attraktivt och kommer att utveckla vårt varumärke som arbetsgivare.

Metso Outotec behöver synas mer lokalt, regionalt, nationellt och globalt för att attrahera nya talanger som vill vara en del av företagets framtidsresa.