Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Nyfikenstyrd grundforskning viktig för teknikutvecklingen

Rymdforskning och rymdbaserad teknik får en allt större betydelse för vår vardag och våra möjligheter att leva våra liv med hög standard samtidigt som kraven på minskad klimatpåverkan blir allt högre. Institutet för rymdfysik, IRF, står för grundforskning som kan leda till utveckling av ny och mer hållbar teknik för framtiden.

Modell av satelliten Astrid i Institutet för rymdfysik, IRF.

Rymden fascinerar och inspirerar människor världen över. Som rymdforskare kan man naturligtvis inte ta sig an hela rymden och studera alla fenomen som fascinerar, men däremot förstå att alla delar har en stor betydelse för att förstå rymden. Gemensamt för all rymdforskning är att den högst sannolikt kommer att påverka teknikutvecklingen på jorden. 

Rymdväder av stort intresse

IRF fokuserar i första hand på grundforskning inom ramarna för vårt eget solsystem. Syftet är att bygga upp kunskap om andra planeter och om hur solen påverkar både dem och vår egen planet. Ofta kan kunskap om andra planeter även öka kunskapen om fenomen som sker på jorden.

– Just nu talas det mycket om solvinden och solstormar samt deras påverkan på jorden. Solstormar kan till exempel slå ut hela kraftförsörjningssystem vilket i sin tur kan få katastrofala effekter för samhället. Därför finns det ett stort intresse av att fördjupa sig inom just det området, och här vid IRF har vi flera forskare som bara fokuserar på rymdväder, berättar Olle Norberg, som är generaldirektör för Institutet för rymdfysik och som tidigare var chef för Esrange Space Center.

Det finns fortfarande mycket kvar att lära om hur rymdväder påverkar våra system på jorden. Grundforskningen är viktig för att kunna utveckla mer robusta och säkra system, till exempel inom kraftinfrastruktur, men används även för att förstå fenomen i atmosfären och rymden såsom norrsken.

– Det var ur nyfikenhet kring norrsken, eller rättare sagt polarsken, som IRF grundades, fortsätter Olle Norberg. Polarsken uppstår på flera planeter i vårt solsystem, och kan även ses från rymden. Det påminner mig om en kommentar vi fick från astronauten Jessica Meir då hon skulle besöka Sverige i fjol, ”hoppas jag får se norrsken, jag har bara sett det från rymden”. Hennes kommentar ger perspektiv på hur fascinerande vår forskning faktiskt är.

Var med och påverka på riktigt

Vid IRF utvecklas avancerade instrument för att samla in mer kunskap om solsystemet. Det är en väldigt spännande arbetsplats med många olika roller. Här ges möjligheten att få vara med och påverka på riktigt.

Som exempel ansvarar IRF just nu för utvecklingen av två av tio specialinstrument som ska användas i ESA-projektet JUICE, som står för JUpiter ICy moons Explorer, omfattande en rymdfarkost med samma namn som ska undersöka tre av Jupiters månar. Att svenska forskare står för 20 procent av det europeiska projektet ger en indikation över Sveriges betydelse som rymdnation.

Vi kan använda våra spännande projekt för att marknadsföra IRF som arbetsplats. Vi vill attrahera ett stort antal nya ingenjörer och fortsätta utveckla vår verksamhet. Här i regionen finns alla möjligheter att vara med och påverka utvecklingen av hållbar teknik genom att öka förståelsen för hur och varför. Våra forskare är med och skriver historia, säger Olle Norberg.