Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Kollektivtrafik för gods platsar i den gröna omställningen

Logistikjätten DB Schenker kommunicerar ofta värdet av att utveckla smarta och effektiva logistiklösningar tillsammans med lokala samarbetspartners. Lokala aktörer känner nämligen den lokala marknaden bäst.

Schenker satsar på lokala distributionsnätverk ihop med sina samarbetspartners.

Trots att DB Schenker är ett av Europas största logistikbolag bygger verksamheten till största delen på kundnära, lokala lösningar som skräddarsys efter kundernas behov. Istället för att följa centraliseringstrenden har DB Schenker fortsatt att bygga ut lokala distributionsnätverk tillsammans med sina samarbetspartners. Norra Sverige är inget undantag. I den norra regionen finns starka samarbeten med familjeåkerier som sköter den lokala logistiken varje dag.

Framgångsrikt koncept

De senaste åren präglas av en positiv utveckling för DB Schenker i norra Sverige. Regionen som omfattar Västerbotten och Norrbotten utgår från terminaler i Umeå, Skellefteå och Luleå. Den här regionen kommer att bli ledande i utvecklingen av den nya gröna industrin med ny teknik som även kan kallas industri 4.0. Det är en utveckling som DB Schenker gärna vill vara en del av.

Den lokala förankringen som DB Schenker har byggt upp under många år har utan tvekan visat sig vara en lyckosam satsning, DB Schenker kan nämligen år efter år redovisa tillväxt som också gynnar företagets samarbetspartners. Och för att inte tala om kunderna – de kan tack vare DB Schenkers engagemang kapa sina logistikkostnader och samtidigt uppnå en högre grad av effektivitet i egna processer.

DB Schenkers koncept är helt enkelt mycket uppskattat över hela Sverige, och inte minst i norra Sverige som kännetecknas av stora avstånd där det är glest mellan städerna. I regionen finns trots det många stora internationella aktörer verksamma och ett betydande antal av dem vänder sig till DB Schenker för hjälp med sin logistik.

Kollektivtrafik för gods

Det finns en stark industriell ådra i norra Sverige som DB Schenker är med och utvecklar.

De framgångar som DB Schenker redan haft i regionen har naturligtvis förankring i att regionen är innovativ och framåtsträvande när det gäller den gröna omställningen, men även i den unika samarbetsmodell som DB Schenker förespråkar.

Inom DB Schenker är transporttjänsterna så synkade att de är att betrakta som kollektivtrafik för gods. Dagliga slingor körs av lokala åkerier som verkligen känner sin region och som även är välkända för regionen. Det är tillsammans med dem som DB Schenker kommer att bygga framtidens smarta logistiktjänster i norra Sverige.